Ви тут: Головна Наукова робота Наукові дослідження

Наукові дослідження

Наукові дослідження співробітників кафедри

Воскобойнікова-Гузєва О.В.

 

ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна, доктор наук із соціальних комунікацій, с.н.с.:

– продовжує вивчення сучасної методології бібліотекознавчих досліджень у галузі соціальних комунікацій;

– поглиблює дослідження стратегічного розвитку бібліотечно-інформаційної сфери світу та України. Особливу увагу приділено пріоритетам розвитку Британської бібліотеки, представлених у двох останніх стратегіях установи – GrowingKnowledge (Знання, що зростає) та LivingKnowledge (Живе знання), розрахованих на 2011–2023 рр. Стратегія LivingKnowledge (Живе знання) позиціонує Британську бібліотеку як глобальний інформаційний центр, який чітко бачить перспективи свого суспільного і технологічного розвитку в період становлення економіки знань. Досвід Британської бібліотеки, керівництво якої ще у 1990-х роках почало використовувати методики стратегічного планування, а згодом і стратегічного менеджменту, може бути використаний фахівцями з інших країн для розробки та впровадження концепцій та стратегій розвитку інформаційних, бібліотечних та освітніх установ, а також в освітньому процесі при підготовці фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Результати дослідження використано у навчальному процесі (дисципліна «Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності») та у тезах доповіді на МНК НБУВ;

– досліджує особливості підготовки фахівців інформаційної сфери діяльності в європейських країнах – Данія, Іспанія, Литва, Польща, Хорватія, Швеція. Здійснено аналіз організаційних структур найстаріших європейських університетів – Університету Копенгагену (Данія), Вільнюського університету (Литва), Загребського університету (Хорватія), Варшавського  університету (Польща) та виявлення факультетів / кафедр / відділень, які здійснюють підготовку фахівців інформаційно-бібліотечної справи та споріднених галузей – архівознавства, музейної справи, інформаційних комунікацій тощо. Основний акцент дослідження цього періоду – магістерські та аспірантські програми підготовки, а також програми підвищення кваліфікації фахівців інформаційної сфери, які реалізуються в європейських країнах у кооперації ВНЗ, бібліотек та книговидавничих асоціацій та асоціацій у сфері культурного розвитку. Головними суб’єктами дослідження стали Королівська школа бібліотечних та інформаційних наук (The Royal School of Library and Information Science, RSLIS) Університету Копенгагену (Данія) і факультет бібліотекознавства та документознавства Університету Барселони (Іспанія). Королівська школа бібліотечних та інформаційних наук навчає студентів старших курсів, бібліотекарів, випускників та здобувачів PhDs в галузі інформатики та культурної комунікації. RSLIS пропонує диплом і ступінь магістра в галузі бібліотечної справи та інформатики. RSLIS пропонує також програму Магістра наук (MSc) в галузі інформаційних наук і культурної комунікації. Програма призначена для студентів зі ступенем бакалавра в галузі бібліотечної справи та інформатики або еквіваленту з іншого вищого навчального закладу.

Освітні програми RSLIS орієнтовані на цільові завдання державних і наукових бібліотек, державного управління, організацій і приватних компаній. Бібліотекарі та випускники також працюють в якості інформаційних фахівців, дослідників, веб-менеджерів, менеджерів документів, менеджерів знань, інформаційних працівників та медіаторів у сфері культури. Дослідницька програма RSLIS охоплює чотири пріоритетні напрями діяльності: пошук інформації, оцифровування культурної спадщини, цифрову грамотність та методологічні підходи до наукових досліджень. Королівська школа має розроблені освітню та дослідницьку стратегії на 2015–2017 рр. та веде міжнародний обмін студентами.

Факультет бібліотекознавства та документознавства Університету Барселони реалізуює 5 магістерських програм – програму з бібліотечних колекцій і документальної спадщини; програму з управління цифровим контентом; програму з управління документацією та інформаційними ресурсами компанії; програму з управління бібліотеками та інформаційними службами; програму шкільної бібліотеки та заохочення читання. Університет Барселони також пропонує сім різноманітних аспірантських програм, які реалізуються у співпраці Гільдії книготорговців Каталонії і Школи бібліотечних та інформаційних наук Університету, Каталонського інституту індустрії культури. Програми спрямовані на просування і сприяння читанню; розвиток наукових комунікацій; підготовку фахівців з документальної спадщини звукових та аудіовізуальних документів; історію книги та книгодрукування в контексті збереження документальної спадщини та дослідження колекцій; підготовку фахівців з контент менеджменту у соціальних мережах; поглиблення знань зі створення анімованої графіки і кінематографічних візуальних ефектів; фахівців з підготовки документальних та новинних програм. Результати використано у підготовці тез доповіді на Львівському міжнародному бібліотечному форумі.

СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Живе знання (LIVINGKNOWLEDGE) як стратегічний напрям розвитку бібліотек / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали між нар. наук. конф., м. Київ, 3-5 жовт. 2017 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад.. наук – членів Міжнар. асоц. акад. наук. – Київ, 2017. – С. 21-24. (0,25 д.а.)
 2. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Європейські магістерські програми – від промоції читання до управління цифровим контентом / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@: від ідеальної до ефективної» : збірник матеріалів, м. Львів, 13-16 верес. 2017 р. / Українська бібліотечна асоціація. – Київ, 2017. – С. 47-49. (0,25 д.а.).
 3. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Інформаційна парадигма підготовки фахівців спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Інформаційний простір бібліотеки : тези доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф, м. Львів, 18-19 трав. 2017 р. / МОН України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», НТБ. – Львів, 2017. – С. 29-31. (0,25 д.а.)
 4. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Наукове декларування в Е-середовищі університету / О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. О. Копанєва, Л. Й. Костенко // Відкрите освітнє Е-середовище сучасного університету : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – С. 192-198. (0,4 д.а.). – Режим доступу: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/83#.WemlZI-0NhE.
 5. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Розвиток методології бібліотекознавчих досліджень: традиції та новації / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – № 3. – Подана до друку (0,6 д.а.).

 

Сошинська В.Є.

Кандидат наук із соціальних комунікацій Сошинська В. Є. вивчає проблеми професійної комунікації фахівців сфери соціальних комунікацій, у т. ч. бібліотечно-інформаційної, відповідно до теми кафедрального дослідження: «Підготовка сучасних компетентних фахівців з книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії у контексті гуманітарної освіти».

Останні наукові розвідки Сошинської В. Є. присвячені новим комплексним каналам професійної комунікації, зокрема Львівському міжнародному бібліотечному форуму. Здійснено аналіз суб’єктів наукової та професійної комунікації (авторів та установ) в межах міжнародної конференції.

Наукові розробки Сошинської В. Є. також розкривають різні аспекти методології і методики фахової підготовки студентів напряму 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

Назва дослідження: Наукова та професійна комунікація як складник системи підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної, архівної, видавничої справи

Стамбол І.І.

Стамбол Ігор Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології

Назва дослідження: Бібліографія та біобібліографія як складові освітніх та науково-дослідних процесів.

Об’єкт дослідження: бібліографічна продукція і освітній процес.

Предмет дослідження: бібліографічна діяльність, бібліографічні та біобібліографічні покажчики в контексті наукових досліджень та підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної, архівної, видавничої справи.

Мета дослідження: дослідити місце бібліографічної діяльності та аналізу бібліографічної продукції в контексті наукових досліджень та процесу підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної, архівної, видавничої справи.

Завдання дослідження:

1. Визначити місце бібліографії в системі підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної, архівної, видавничої справи.

2. Дослідити значення практичної бібліографічної діяльності у формуванні навичок наукової діяльності студентів.

3. З’ясувати переваги залучення студентів до складання бібліографічних та біобібліографічних покажчиків .

4. Розробити методичні рекомендації для студентів щодо створення бібліографічної продукції з використанням новітніх інформаційних технологій.

Очікувані результати:

1. Визначення місця бібліографії в системі підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної, архівної, видавничої справи.

2. Дослідження значення практичної бібліографічної діяльності у формуванні навичок наукової діяльності студентів.

3. Розробка методичних рекомендацій для студентів щодо створення бібліографічної продукції з використанням новітніх інформаційних технологій.

Поширення результатів:

Міжнародний рівень: виступи на міжнародних конференціях, публікація у виданні, що індексується у міжнародних наукометричних базах даних.

Всеукраїнський рівень: виступи на всеукраїнських конференціях, публікація у фахових виданнях.

Міський рівень: участь у науково-практичних семінарах, професійних дискусіях, обмін досвідом з викладачами інших ЗВО.

Університетський рівень: звіт з наукової роботи кафедри бібліотекознавства та інформології за 2019-2020 рр.

Терещенко Н.М.

 

Терещенко Н.М., к.п.н., доцент кафедри бібліотекознавства та інформології

Назва дослідження: ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ Е-СУСПІЛЬСТВА

Об’єкт дослідження: інформаційно-аналітичні компетентності фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Предмет дослідження: сутність та значення інформаційно-аналітичних компетентностей у системі підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної, архівної справи в умовах запровадження та розвитку електронного суспільства.

Мета дослідження: здійснити аналіз системи формування інформаційно-аналітичних компетентностей фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи та обґрунтувати значення даних компетентностей у розвитку сучасного електронного суспільства.

Завдання дослідження:

 1. Визначити понятійний апарат дослідження.
 2. Визначити зміст інформаційно-аналітичних компетентностей у системі підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної, архівної справи.
 3. Обґрунтувати значення та можливості практичного застосування інформаційно-аналітичні компетенції фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
 4. Окреслити перспективні напрями практичного застосування інформаційно- аналітичних компетентностей майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в умовах запровадження та розвитку електронного суспільства.

 

Очікувані результати:

 

Короткострокова перспектива:

 1. Обґрунтування актуальності дослідження формування інформаційно- аналітичних компетентностей фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
 2. Впровадження якісної підготовки фахівців з інформаційно-аналітичної діяльності в умовах запровадження та розвитку електронного суспільства.
 3. 3. Висвітлення результатів дослідження в статтях у фахових виданнях України, тезах конференцій, у звіті з наукової роботи кафедри за 2019 рік.

 

Довгострокова перспектива:

 1. Впровадження структурованого механізму формування інформаційно-аналітичних компетентностей фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи, які відповідатимуть запитам та вимогам сучасного е-суспільства.
 2. Підготовка кваліфікованих фахівців з інформаційно-аналітичної діяльності сприятиме розвитку електронного суспільства шляхом: 
 • сприяння запровадженню електронних форм суспільної взаємодії на різних рівнях;
 • забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки щодо надання електронних послуг та доступу до відкритих даних;
 • забезпечення використання сучасних інформаційно-аналітичних інструментів у системі підтримки прийняття управлінських рішень;
 • сприяння запровадженню та використанню інструментів електронного урядування у суспільстві;
 • інформаційно-аналітична підтримка участі громадян у контролі суспільних процесів.

 

Поширення результатів:

 • Виступи на міжнародних конференціях, публікація у виданні, що індексується у міжнародних наукометричних базах даних.
 • Виступи на всеукраїнських конференціях, публікації у фахових виданнях, популяризація результатів дослідження в контексті діяльності Української бібліотечної асоціації.
 • Участь у науково-практичних семінарах, професійних дискусіях, обмін досвідом з викладачами інших ЗВО, а також звітування з наукової роботи Інституту журналістики, кафедри бібліотекознавства та інформології за 2018-2020 рік, презентація ходу проведення та результатів дослідження на сайті Інституту журналістики.

 

Ісаєнко Олександр Олександрович, кандидат історичних наук:

розпочинає науково-дослідну роботи з формування Краєзнавчого електронного мультиресурсу «Київ: відомий та невідомий», який передбачає створення унікального комплексного інформаційного продукту, який міститиме бібліографічний опис документів, глибоку змістову і формальну аналітику документів, часткове чи повне зображення документів, повний текст документів, опис архівних матеріалів, музейних предметів, об’єктів історико-культурної спадщини з історії Києва та сучасних культурних об’єктів, аудіовізуальні матеріали, електронні ресурси.

Краєзнавчий електронний мультиресурс «Київ: відомий та невідомий» має стати своєрідним, оригінальним, унікальним не лише за змістом, а й за форматом представлення автентичної, важливої та цінної бібліографічної, фактографічної, повнотекстової, образотворчої, картографічної та аудіовізуальної інформації у розрізі історичних знаменних, доленосних і трагічних подій, а також сучасного періоду життя столиці України.

Науково-дослідна робота має на меті сконцентрувати у собі найважливішу суспільну інформацію місцевого краєзнавства, яка століттями формувала ментальність киян, впливала на державотворчі процеси всієї країни, наповнювала життям розум, серце і душу української нації, і яка стане цінним джерелом та інструментом історичних розвідок, генеалогічних, етимологічних, культурологічних, пам’яткознавчих, бібліографознавчих, релігієзнавчих, книгознавчих та інших досліджень.

Для досягнення поставленої мети мають бути виконані наступні завдання:

1) напрацювання методологічних і методичних підходів з окреслення та формування системи поглядів проблематики дослідження, визначення та обґрунтування об’єкту і предмету дослідження;

2) визначення основних принципів роботи по формуванню Краєзнавчого електронного мультиресурсу «Київ: відомий та невідомий»; опису інструментів, технологічних і технічних засобів, які використовуватимуться в роботі; розробки основних технологічних процесів виконання робіт;

3) укладання науково-методичної, організаційної, технологічної документації з виявлення, створення та опрацювання документів та інформаційних ресурсів;

4) наповнення Краєзнавчого електронного мультиресурсу «Київ: відомий та невідомий» різними видами документів та електронними ресурсами;

5) популяризації унікального інформаційного продукту серед киян, в Україні та за її межами, а також створення умов для зручного і широкого суспільного використання даного електронного ресурсу, у т. ч. в Інтернет-середовищі.

Важливими соціокультурними завданнями реалізації даної науково-дослідної роботи є:

1) виховання в українців національної самосвідомості і патріотизму та міжнаціонального і міжконфесійного взаєморозуміння і толерантності;

2) зрощення глибокої поваги до віковічних народних та дотримання і примноження унікальних місцевих традицій, шанування історичної пам’яті українського народу;

3) плекання любові до батьківської землі – своєї малої Батьківщини, прищеплення рідної мови, етнічного фольклору, народного танцю, місцевих мистецьких традицій;

4) творче і вміле використання безцінної історичної та культурної спадщини Києва у розбудові незалежної, соборної і процвітаючої України;

5) пізнання своїх витоків та залучення до місцевого краєзнавчого руху широких верств населення, особливо молоді, в органічному поєднанні всіх його державних, громадських, шкільних та університетських форм;

6) виявлення, оберігання та популяризація місцевих пам’яток природи, матеріальної і духовної культури;

7) всебічне вивчення багатовікового минулого та сьогодення свого краю та дбайливе і відповідальне ставлення до історії та культурного надбання рідної землі;

8) донесення до прийдешніх поколінь безцінних історичних знань про політичний, економічний і культурний розвиток столиці України;

9) дослідження, збереження і захист природи рідного краю;

10) сприяння відродженню кращих традицій місцевого краєзнавства і новим краєзнавчим дослідженням, які проводяться бібліотеками, університетами, краєзнавчими об’єднаннями і осередками тощо, та використання їх результатів у науковій, культурно-освітній і виховній роботі;

11) формування системи краєзнавчих знань у відповідності до сучасних інформаційних, телекомунікаційних, технологічних можливостей.

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Наукова робота Наукові дослідження