Ви тут: Головна Про Інститут Новини Анонси, оголошення

Анонси

Вступникам

Інститут журналістики здійснює підготовку БАКАЛАВРІВ за такими освітніми програмами:

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Освітній ступінь: бакалавр

Форма навчання: денна

Термін навчання: 4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому: Бакалавр з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії. Фахівець видавничо поліграфічного виробництва.

Ключові дисципліни, що вивчаються: Фондтознавство, Історія книги, Аналітико - синтетична обробка документів, Бібліографічна діяльність

 

Журналістика

 

Освітній ступінь: бакалавр
Форма навчання: денна / заочна
Термін навчання: 4 роки / 4 роки
Кваліфікація відповідно до диплому: Бакалавр з журналістики
Ключові дисципліни, що вивчаються: Агенційна журналістика, Фотожурналістика, Пресова журналістика, Радіожурналістика, Тележурналістика, Крос-медійна журналістика. 

 

Також можна вибрати навчання за тематичною спеціалізацією: Політична журналістика, Ділова журналістика, Мистецька журналістика, Журналістика стилю життя

 

 

Реклама та зв'язки з громадськістю

 

 

 

Освітній ступінь: бакалавр
Форма навчання: денна 
Термін навчання: 4 роки 
Кваліфікація відповідно до диплому: Бакалавр з реклами та зв'язків з громадськістю.
Ключові дисципліни, що вивчаються: Основи реклами та PR, Історія PR, Історія реклами, Графічний дизайн у рекламі, Фотомистецтво

 

 

 

Видавнича справа та редагування

Освітній ступінь: бакалавр
Форма навчання: денна 
Термін навчання: 4 роки 
Кваліфікація відповідно до диплому: Бакалавр з видавничої справи та редагування.
Ключові дисципліни, що вивчаються: Маркетинг і промоція видань, Редакторсько-видавничий фах, Українська мова у професійному спілкуванні

 

 

 

Інститут журналістики здійснює підготовку МАГІСТРІВ за такими освітніми програмами:

Медіа-комунікації

Освітній ступінь: магістр

Форма навчання: денна / заочна

Термін навчання (на основі ОКР "Бакалавр"): 1 рік 4 місяці (денна) / 1 рік 4 місяці (заочна)

 

Кваліфікація відповідно до диплому: Журналіст

Додаткові спеціалізації: "Управління медіапроектами та медіапродюсування" та "Спеціаліст з комунікацій"

 

Можливе навчання за програмою подвійних дипломів на факультеті політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Польща)

 

Ключові дисципліни, що вивчаються: Комунікативістика, Міжнародна та міжкультурна комунікація, Психологія та соціологія МК, Медіаправо та інформаційна безпека, Основи виробництва медіапродукту, Методологія медіадосліджень, Медіаменеджмент, Практики публічної та комерційної комунікаційної діяльності.

Журналістика (за видами)

 

Освітній ступінь: магістр
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1 рік 4 місяці 
Кваліфікація відповідно до диплому: Журналіст 

Додаткові спеціалізації: "Спортивна журналістика", "Документалістика", "Репортерство"

 

Можливе навчання за програмою подвійних дипломів на факультеті політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Польща)

 

Ключові дисципліни, що вивчаються: КомунікативістикаМіжнародна та міжкультурна комунікація, Психологія та соціологія МК, Медіаправо та інформаційна безпека, Основи виробництва медіапродукту, Методологія медіадосліджень, Основи спортивної журналістики, медицини та психології, Кіно- та теледокументалістика, Технологія виробництва  репортажу

 

 

 

Видавнича справа та редагування

 

Освітній ступінь: магістр
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1 рік 4 місяці 
Кваліфікація відповідно до диплому: 

академічна кваліфікація: Магістр журналістики;

професійна кваліфікація:  Редактор, видавець

Додаткові спеціалізації: "Редактор мультимедіа", "Редактор телевізійних та радіо програм"

Можливе навчання за програмою подвійних дипломів на факультеті політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Польща)

 

Реклама та зв'язки з громадськістю

 

Освітній ступінь: магістр
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1 рік 4 місяці 
Кваліфікація відповідно до диплому:  Реклама

академічна кваліфікація: Магістр журналістики;

професійна кваліфікація:  Рекламіст, фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою

Додаткові спеціалізації: "Прес-секретарство та публічні комунікації", "Рекламно-поліграфічні послуги "

Можливе навчання за програмою подвійних дипломів на факультеті політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Польща)

 

 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Освітній ступінь: магістр
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1 рік 4 місяці 
Кваліфікація відповідно до диплому: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

академічна кваліфікація: Магістр інформаційної, бібліотечної та архівної справи

професійна кваліфікація:  Бібліотекар, бібліограф, архівіст


Додаткові спеціалізації: "Наукометрія", "Бібліометрія", "Менеджмент бібліотечно-інформаці

Можливе навчання за програмою подвійних дипломів на факультеті політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Польща)

 

 

 

 

 

icon infoРозклад вступних випробувань ("Магістр")

Розклад творчих конкурсів ("Бакалавр")

 

 

 

 

Програми фахових випробувань, творчих конкурсів:

 

 

Правила прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра

 

 

Правила прийому до КУ імені Бориса Грінченка

Додаток 1 - Перелік ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Додаток 2 - Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників 

Додаток 3 - Перелік напрямів підготовки для прийому на третій курс (з нормативним строком навчання ) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки 

Додаток 4 - Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра 

Додаток 5 - Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) 

Додаток 6 - Перелік природничо-математичних спеціальностей, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в 2017 році закінчили підготовчі курси Університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти додається бали за результатами підсумкової атестації 

Додаток 7 - Визначення обсягів Квоти-1 та Квоти-3 в розрізі спеціальностей та освітніх програм 

Додаток 8 - Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали 

Додаток 9 - Таблиця відповідності середнього бала документа про вищу освіту, обрахованого за значенням 100-бальної шкали 

Додаток 10 - Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році 

Додаток 11 - Перелік напрямів підготовки для прийому на другий курс (з нормативним строком навчання ) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

Додаток 12 - Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році 

Додаток В - Правила прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році  

 

Документи для вступу

 

  • документ державного зразка про освіту та додаток до нього (оригінал та копія);
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал та копія);
  • документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копія);
  • 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку (оригінал та копія).

 

Документи вкладаються в картонну папку – швидкозшивач з файлами.

 

Інформація для киян

 

Київський університет імені Бориса Грінченка спільно з Київською міською державною адміністрацією передбачили вправилах прийому на 2017 рік вступ за квотою-3 для випускників столичних шкіл.

Квота-3 передбачена для тих, хто здобув повну загальну середню освіту в навчальних закладах міста Києва. Вона діє при вступі на навчання до університету за всіма спеціальностями та освітніми програмами бакалаврського рівня, поширюється тільки на денну форму навчання та складає 50% від кількості місць державного замовлення. Особи, які не зараховані на навчання в межах квоти-3, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах.

 

 

 

Телефон приймальної комісії Київського університету імені Бориса Грінченка: (044) 428-34-07

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса приймальної комісії:

вул. М. Тимошенка, 13-б, кім. 116 (Бакалавр, Магістр)

 

 

 

Церемонія вручення дипломів випускникам ОКР «Магістр»

 

1497620903 EducationМісце проведення: навчальний корпус №1 (вул. М. Тимошенка, 13-б)

 

Дата: 30.06.2017 р. 16-00

 

 

mag-diploma-2017-1

 

Церемонія вручення дипломів випускникам ОКР «Бакалавр»

 

1497620903 EducationМісце проведення: навчальний корпус №1 (вул. М. Тимошенка, 13-б)

 

Дата: 30.06.2017 р. 13-00

 

 

img education-1

 

 

 

У рамках проекту "Оболонь_Ad" проводимо опитування: яка вона - Оболонь?

Obolon2

Інститут журналістики спільно з міським парком "Наталка" та Оболонською РДА розпочинає новий проект "Оболонь_Ad"
Проводимо опитування: яка вона - Оболонь?

Долучайтеся!

Анкета за посиланням: https://goo.gl/BSXzeq

 

Дорогі випускники Інституту журналістики!

Креативність і талановитість студентів Інституту журналістики неодноразово підтверджувались перемогами у різних конкурсах, фестивалях та олімпіадах.

За роки навчання студенти кафедри реклами та зв’язків з громадськістю долучилися до організації та проведення форуму з питань інформаційно-комунікаційної безпеки та щорічного Всеукраїнського конкурсу «Перший раз в PR-клас», були волонтерами в спортивно-благодійній акції «Пробіг під каштанами»; працювали у ЗМІ та були прийняті до Національної спілки журналістів України; стали переможцями Професійного конкурсу із фаху «Кращий студент дизайнер Києва», сприяли популяризації освітніх програм Інституту журналістики та Університету Грінченка, просували проекти «З Києвом і для Києва», «Акме та спортивні досягнення Університету», активно долучалися до освітніх та культурних програм, були чудовими координаторами.

Випускники кафедри журналістики та нових медіа відзначилися тим, що здобули ІІ місце на Всеукраїнській конференції стартапів, брали участь та перемагали у Всеукраїнській олімпіаді з журналістики, стали переможцями Професійного конкурсу з фаху «Кращий студент медійник Києва»; долучилися до видання журналу «Епістолія»; знімали та висвітлювали події Майдану та на Сході країни; працювали у видавничому центрі Університету Грінченка, є практикуючими радіо- та тележурналістами. Студенти також є співробітниками НМЦ тележурналістики «А-студія», де вони змогли реалізувати власні проекти, зокрема інформаційну програму «Комунікабель», краєзнавчий портал «Живе місто», проект «Словопис».

Випускники кафедри видавничої справи – члени наукового гуртка «Креативна наука», учасники Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій, призери Всеукраїнської студентської олімпіади. Крім того, студенти активно долучалися до організації Всеукраїнського блогер-фесту «Smart Blog» та Всеукраїнського фестивалю буктрейлерів та промороликів «Book Fashion»; брали участь у VІІ Міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал».

Випускники кафедри бібліотекознавства та інформології творчі, ерудовані та креативні. Протягом років навчання активно брали участь у міжнародних та всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях і конкурсах. Особливо пишаємося студентами, які ще під час навчання почали працювати за фахом у таких відомих колективах як Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського та Публічна бібліотека імені Лесі Українки м. Києва.

Мають неабиякі досягнення і представники студентської ради Інституту журналістики, які блискуче організували фестиваль першокурсників «Ось ми які!» та конкурс «Міс Інституту журналістики 2017»!

Сердечно вітаємо Вас, дорогі випускники, та бажаємо Вам успішної професійної кар'єри,

фахових здобутків, постійного самовдосконалення та непохитно вірити у свій успіх та у свою велику мету!

Будьте гідними професії та своєї країни!

 

Щиро ваш Інститут журналістики!

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Інститут Новини Анонси, оголошення