Ви тут: Головна Про Інститут Новини Анонси, оголошення Архів Вступникам

Вступникам

Інститут журналістики здійснює підготовку БАКАЛАВРІВ за такими освітніми програмами:

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Освітній ступінь: бакалавр

Форма навчання: денна

Термін навчання: 4 роки

Кваліфікація відповідно до диплому: Бакалавр з книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії. Фахівець видавничо поліграфічного виробництва.

Ключові дисципліни, що вивчаються: Фондтознавство, Історія книги, Аналітико - синтетична обробка документів, Бібліографічна діяльність

 

Журналістика

 

Освітній ступінь: бакалавр
Форма навчання: денна / заочна
Термін навчання: 4 роки / 4 роки
Кваліфікація відповідно до диплому: Бакалавр з журналістики
Ключові дисципліни, що вивчаються: Агенційна журналістика, Фотожурналістика, Пресова журналістика, Радіожурналістика, Тележурналістика, Крос-медійна журналістика. 

 

Також можна вибрати навчання за тематичною спеціалізацією: Політична журналістика, Ділова журналістика, Мистецька журналістика, Журналістика стилю життя

 

 

Реклама та зв'язки з громадськістю

 

 

 

Освітній ступінь: бакалавр
Форма навчання: денна 
Термін навчання: 4 роки 
Кваліфікація відповідно до диплому: Бакалавр з реклами та зв'язків з громадськістю.
Ключові дисципліни, що вивчаються: Основи реклами та PR, Історія PR, Історія реклами, Графічний дизайн у рекламі, Фотомистецтво

 

 

 

Видавнича справа та редагування

Освітній ступінь: бакалавр
Форма навчання: денна 
Термін навчання: 4 роки 
Кваліфікація відповідно до диплому: Бакалавр з видавничої справи та редагування.
Ключові дисципліни, що вивчаються: Маркетинг і промоція видань, Редакторсько-видавничий фах, Українська мова у професійному спілкуванні

 

 

 

Інститут журналістики здійснює підготовку МАГІСТРІВ за такими освітніми програмами:

Медіа-комунікації

Освітній ступінь: магістр

Форма навчання: денна / заочна

Термін навчання (на основі ОКР "Бакалавр"): 1 рік 4 місяці (денна) / 1 рік 4 місяці (заочна)

 

Кваліфікація відповідно до диплому: Журналіст

Додаткові спеціалізації: "Управління медіапроектами та медіапродюсування" та "Спеціаліст з комунікацій"

 

Можливе навчання за програмою подвійних дипломів на факультеті політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Польща)

 

Ключові дисципліни, що вивчаються: Комунікативістика, Міжнародна та міжкультурна комунікація, Психологія та соціологія МК, Медіаправо та інформаційна безпека, Основи виробництва медіапродукту, Методологія медіадосліджень, Медіаменеджмент, Практики публічної та комерційної комунікаційної діяльності.

Журналістика (за видами)

 

Освітній ступінь: магістр
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1 рік 4 місяці 
Кваліфікація відповідно до диплому: Журналіст 

Додаткові спеціалізації: "Спортивна журналістика", "Документалістика", "Репортерство"

 

Можливе навчання за програмою подвійних дипломів на факультеті політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Польща)

 

Ключові дисципліни, що вивчаються: КомунікативістикаМіжнародна та міжкультурна комунікація, Психологія та соціологія МК, Медіаправо та інформаційна безпека, Основи виробництва медіапродукту, Методологія медіадосліджень, Основи спортивної журналістики, медицини та психології, Кіно- та теледокументалістика, Технологія виробництва  репортажу

 

 

 

Видавнича справа та редагування

 

Освітній ступінь: магістр
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1 рік 4 місяці 
Кваліфікація відповідно до диплому: 

академічна кваліфікація: Магістр журналістики;

професійна кваліфікація:  Редактор, видавець

Додаткові спеціалізації: "Редактор мультимедіа", "Редактор телевізійних та радіо програм"

Можливе навчання за програмою подвійних дипломів на факультеті політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Польща)

 

Реклама та зв'язки з громадськістю

 

Освітній ступінь: магістр
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1 рік 4 місяці 
Кваліфікація відповідно до диплому:  Реклама

академічна кваліфікація: Магістр журналістики;

професійна кваліфікація:  Рекламіст, фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою

Додаткові спеціалізації: "Прес-секретарство та публічні комунікації", "Рекламно-поліграфічні послуги "

Можливе навчання за програмою подвійних дипломів на факультеті політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Польща)

 

 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Освітній ступінь: магістр
Форма навчання: денна
Термін навчання: 1 рік 4 місяці 
Кваліфікація відповідно до диплому: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

академічна кваліфікація: Магістр інформаційної, бібліотечної та архівної справи

професійна кваліфікація:  Бібліотекар, бібліограф, архівіст


Додаткові спеціалізації: "Наукометрія", "Бібліометрія", "Менеджмент бібліотечно-інформаці

Можливе навчання за програмою подвійних дипломів на факультеті політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Польща)

 

 

 

 

 

icon infoРозклад вступних випробувань ("Магістр")

Розклад творчих конкурсів ("Бакалавр")

 

 

 

 

Програми фахових випробувань, творчих конкурсів:

 

 

Правила прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра, магістра

 

 

Правила прийому до КУ імені Бориса Грінченка

Додаток 1 - Перелік ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм) за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Додаток 2 - Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників 

Додаток 3 - Перелік напрямів підготовки для прийому на третій курс (з нормативним строком навчання ) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки 

Додаток 4 - Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра 

Додаток 5 - Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) 

Додаток 6 - Перелік природничо-математичних спеціальностей, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в 2017 році закінчили підготовчі курси Університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти додається бали за результатами підсумкової атестації 

Додаток 7 - Визначення обсягів Квоти-1 та Квоти-3 в розрізі спеціальностей та освітніх програм 

Додаток 8 - Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали 

Додаток 9 - Таблиця відповідності середнього бала документа про вищу освіту, обрахованого за значенням 100-бальної шкали 

Додаток 10 - Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році 

Додаток 11 - Перелік напрямів підготовки для прийому на другий курс (з нормативним строком навчання ) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

Додаток 12 - Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році 

Додаток В - Правила прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році  

 

Документи для вступу

 

  • документ державного зразка про освіту та додаток до нього (оригінал та копія);
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал та копія);
  • документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копія);
  • 4 кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку (оригінал та копія).

 

Документи вкладаються в картонну папку – швидкозшивач з файлами.

 

Інформація для киян

 

Київський університет імені Бориса Грінченка спільно з Київською міською державною адміністрацією передбачили вправилах прийому на 2017 рік вступ за квотою-3 для випускників столичних шкіл.

Квота-3 передбачена для тих, хто здобув повну загальну середню освіту в навчальних закладах міста Києва. Вона діє при вступі на навчання до університету за всіма спеціальностями та освітніми програмами бакалаврського рівня, поширюється тільки на денну форму навчання та складає 50% від кількості місць державного замовлення. Особи, які не зараховані на навчання в межах квоти-3, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах.

 

 

 

Телефон приймальної комісії Київського університету імені Бориса Грінченка: (044) 428-34-07

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса приймальної комісії:

вул. М. Тимошенка, 13-б, кім. 116 (Бакалавр, Магістр)

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Інститут Новини Анонси, оголошення Архів Вступникам