Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра видавничої справи Наукова робота Наукові дослідження

Наукові дослідження

.

LogoVSНа кафедрі видавничої справи завершено дослідження наукової теми

Видавнича діяльність в умовах розвитку нових технологій

За результатами дослідження підготовлено текст колективної монографії

(план виходу друком – грудень 2018 р.)

Основні напрями дослідження:

Історія технологічного поступу видавничої галузі

Сучасні технологічні та інноваційні стратегії видавничого бізнесу

Тенденції і перспективи видавничої діяльності

 

Масімова Л. Г., завідувач кафедри видавничої справи

Тематика наукових інтересів: семіотика медіа-тексту, семіотика візуального тексту мас-медіа, візуальний патогенний текст, медіа-консалтинг, консалтингові послуги у видавничій діяльності.

Масімова Л. Г. працює над cтворенням методики виявлення візуального патогенного тексту, яка має прикладне значення не тільки для медіа-критики та медіа-освіти, а й для професійних комунікаторів, від яких залежить, чи потрапить такий текст до інформаційного простору. Проводиться опитування споживачів візуального медіа-тексту, результати анкетування аналізуються та узагальнюються, презентуються у наукових публікаціях.

 

Осмоловська О. А., доцент кафедри видавничої справи

Тематика наукових інтересів: дослідження видань інклюзивної літератури як комплексного видавничого напряму.

Осмоловська О. А. досліджує видання інклюзивної тематики як на світовому видавничому ринку, так і видання українських видавництв, які не залишаються осторонь проблем безбар’єрності, доступності, інклюзії. Формування та розвиток інклюзивного видавничого напряму є надзвичайно важливим з огляду на становлення українського видавничого ринку як частини міжнародного видавничого бізнесу. Видання інклюзивної літератури стимулюють розвиток як видавничої справи, так і загальної культури інклюзивності в нашій державі.

 

Шпак Віктор Іванович, професор кафедри видавничої справи

Тематика наукових інтересів: видавничий бізнес, поліграфія, інновації виробництва.

Шпак В. І. є автором низки монографій, навчальних посібників, наукових публікацій. Нині працює над підготовкою до друку навчального посібника для студентів редакторських професій з курсу «Поліграфія», що також може бути корисним і для редакторів-практиків. Розробив серію навчальних посібників «Книга редактора», втілення якої розпочав зі створення першого видання серії – навчального посібника «Управління сучасним видавництвом».

 

Єжижанська Т. С., викладач кафедри видавничої справи

Тематика наукових інтересів: видавничі комунікації, теорія і практика PR у видавничій справі.

Єжижанська Т. С. займається вивченням теоретичних засад PR-комунікації книжкових видавництв, практично досліджує PR-діяльність провідних книжкових видавництв України, розробляє практичні рекомендації для видавництв щодо покращення їх PR-діяльності в українському медіа-просторі.

 

Іващенко Вікторія Людвігівна, професор кафедри видавничої справи

Працює над завершенням міжнародної колективної монографії Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століть (Іващенко В. І. та ін. [колектив авторів із 11 країн]; передмова й відп. ред. В. Л. Іващенко), присвяченої 60-річчю діяльності Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів, що дає цілісну картину розвитку сучасного славістичного термінознавства й слов’янсько-неслов’янського співробітництва в галузі термінології, узагальнюючи досвід наукових пошуків в Україні, Польщі, Сербії, Хорватії, Білорусі, Росії, Словаччині, Чехії, Словенії, Литви, КНР. В монографії увагу акцентовано на теоретичних досягненнях термінознавчих шкіл, загальній проблематиці термінологічних праць, проблемах стандартизації термінології, теорії і практиці укладання галузевих словників, особливостях розбудови комп’ютерної термінографії та створення термінологічних баз даних із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у різних слов’янських країнах. Колективна праця об’єднує творчий потенціал представників слов’янських і неслов’янських культур навколо спільної ідеї розвитку національних термінологій і термінознавчо-терміногафічних традицій на тлі глобалізаційних процесів. Це одне з перших монографічних досліджень, написане різними слов’янськими мовами. Праця складається з чотирьох частин: І. Теорія, історія і практика термінознавства в національних традиціях слов’янських культур (автори: Вікторія Іващенко, Ірина Кочан – Україна; Ivana Bozděchová, Rostislav Kocourek – Česká republika; Владимир Лейчик, Сергей Шелов, Елена Голованова, Сергей Гринев – Россия; Milica Mihaljević, Lana Hudeček – Republika Hrvatska; Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin – Slovenija; Владан Јовановић – Србија; Кацярына Любецкая – Беларусь). ІІ. Термінографія слов’янських країн (автори: Wanda Zmarzer, Jurij Lukszyn – Polska; Зоя Комарова, Юрій Марчук – Росcия; Вячаслаў Шчэрбін – Беларусь; Ружица Левушкина, Владан Јовановић – Србија; Володимир Дубічинський – Україна). ІІІ. Стандартизація термінології і комп’ютеризація термінологічної роботи в слов’янських країнах (автори: Ewa Wolnicz-Pawłowska, Mariusz Górnicz – Polska; Александр Зубов – Беларусь; Maja Bratanić, Ana Ostroški Anić, Ivana Brač, Kristian Lewis – Republika Hrvatska; Mojca Žagar Karer – Slovenija; Jana Levická – Slovenská republika). IV. Термінографія в неслов’янських країнах. Термінологічне співробітництво (автори: Albina Auksoriūtė, Palmira Zemlevičiūtė – Lietuva; Alicja Sztuk – Polska; Е Цисун – КНР).

 

План наукової роботи

кафедри видавничої справи

2017–2018 н. р.

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІНА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ

 

Тема «Видавнича освіта: підготовка фахівців нової формації».

Реєстраційний номер:        (ще не зареєстровано; термін виконання: 2018-2022 н.р.)

 

Л. Г. Масімова, Н. М. Вернигора

Заходи, спрямовані на реалізацію наукової теми:

  • Підготовка до друку низки навчальних посібників (з урахуванням новітніх аспектів виробничих та освітніх процесів)
  • Розроблення концепції колективного монографічного видання за темою дослідження

2017 – грудень 2018

І. В. Женченко, В. І. Шпак, Н. М. Вернигора, Т. В. Полковенко

 

Травень–червень

Н. М. Вернигора

ІI. РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ, ПРОГРАМ

 
  • Проект для фахівців різних галузей знань – міжнародне монографічне видання «Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століть»
  • Науковий дослідницький проект «Видавнича діяльність в умовах розвитку нових технологій» (результат – колективне монографічне видання)

Травень

Червень

Іващенко В. Л.

Вернигора Н. М.

ІІІ. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи та ін.)

 

Всеукраїнська науково-практичної конференції «Комунікаційні стратегії сучасної школи»

листопад

Ярошенко Р. В., Полковенко Т. В.

ІV. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

4.1.Студентська наукова робота

 

Підготовка до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

грудень

Масімова Л. Г.

4.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

 

Провадження діяльності наукового гуртка кафедри видавничої справи «Креативна наука»

Створення групи авторів та редакторів Вільної енциклопедії «Вікіпедія», підготовка і розміщення матеріалів

протягом н. р.

вересень – травень

Масімова Л. Г.

Іващенко В. Л.

VI. НАУКОВІ ВИДАННЯ

 
 

Підготовка до друку та видання наукового журналу «Інтегровані комунікації = Integrated communications»  (вип.: 4 (2017), 5 (2018), 6 (2018))

Наповнення сайту наукового видання «Інтегровані комунікації = Integrated communications»

протягом н. р.

протягом н. р. 

Вернигора Н. М.

Вернигора Н. М.

 

VIІ. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА ДЛЯ КИЄВА

 

Проведення круглого столу з видавцями-практиками з питань підготовки фахівців з видавничої справи та редагування

Березень

Масімова Л. Г.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри Кафедра видавничої справи Наукова робота Наукові дослідження