Наукова робота

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри

 

У 2014–2015 рр. фахівці кафедри, перебуваючи у складі кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Гуманітарного інституту, спрямовували власні дослідження на розкриття теоретичних та науково-прикладних аспектів теми «Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів з книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії».

На сьогодні кафедрою розробляється нова тема наукових розвідок, спрямована на вирішення комплексу питань, пов’язаних із вивченням дослідницької складової підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в умовах трансформації змісту спеціальності.

 

 

Основні пріоритети наукової роботи кафедри:

  • проведення наукових досліджень;
  • залучення до наукової роботи обдарованих і талановитих студентів;
  • проведення наукових заходів;
  • участь у роботі наукових товариств, міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

 

 Основні результати наукової роботи кафедри бібліотекознавства та інформології у 2016 р.

12 травня 2016 р., в межах заходів Всеукраїнського Фестивалю науки в Університеті Грінченка, проведено круглий стіл «Соціальні комунікації в сучасній Україні».

23 вересня 2016 р. проведено ІІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті» (матеріали конференції подано до друку).

Кафедра була співорганізатором ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» (БІЕУ, 26–28 травня 2016 р.),науково-методичного семінару «Бібліометрія та наукометрія в українському наукознавстві» (НБ БНАУ, 25 листопада 2016 р.).

Публікації викладачів у фахових наукових виданнях, включених до затвердженого переліку МОН України – 2.

Виступи на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, семінарах тощо – 23, в т. ч. публікації – 11.

Участь в опонуванні дисертацій – 4.

Керівництво науковою роботою студентів, в т. ч. в межах діяльності студентського наукового гуртка «Бібліотека у системі соціальних комунікацій»;

участь та публікації студентів у Форумі молодих бібліотекарів «Бібліотека на мапі міста» – 3; Всеукраїнській науково-практичній конференції та конференції УБА – 4; ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті» – 25; Х Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» – 8; Всеукраїнській науково-практичній студентській інтернет-конференції «Теорія та практика сучасних економіко-правових, соціально-психологічних та соціально-комунікативних проблем» – 2; конкурсі наукових статей для студентів і аспірантів ВНЗ України «Мистецтво жити разом: діалог культур та особистостей» – 4; збірнику наукових праць «Студії з філології та журналістики» – 3.

 

З метою посилення науково-методичної та науково-організаційної діяльності, кафедра співпрацює з Українською бібліотечною асоціацією, Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів, міжнародним культурним центрам Гете-інститут, провідними бібліотеками міста Києва, Американською бібліотекою Києво-Могилянської Академії, підтримує зв’язки з профільними кафедрами КНУКІМ, ЛНУ, НАКККІМ, ХДАК.

До наукової роботи кафедри долучається Наукове товариство Інституту журналістики, 16 вересня 2016 р. головою якого стала Цюра МА., студентка групи ІБАCм-1-16-2.0д.

Студенти цілеспрямовано залучаються до розробки планових тем кафедри, за проблематикою яких готують курсові роботи, наукові статті, доповіді, повідомлення та беруть активну участь у конференціях.

Активно працює студентський науковий гурток «Бібліотека у системі соціальних комунікацій». Основними завданнями гуртка є:

  • формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових і науково-практичних завдань, навичок дослідницької роботи та праці у наукових колективах;
  • забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів;
  • обмін досвідом організації й проведення наукової роботи;
  • підготовка із числа найбільш здатних, активних і успішних студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів;
  • виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для розв’язування актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу;
  • проведення профорієнтаційної діяльності шляхом залучення шкільної молоді до наукової творчої роботи, співпраця з Київською обласною МАН.

 

Кафедрою було організовано студентські конференції:

Кафедра була співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Теорія та практика економіко-правових, соціально-психологічних та соціально-комунікативних проблем» (БІЕУ, 19 квітня 2016 р.).

Студенти напряму підготовки 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» беруть активну участь у наукових конференціях, які проводяться в інших навчальних закладах, зокрема, Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2014–2016 рр.).

 

Студенти неодноразово ставали переможцями різноманітних наукових і творчих конкурсів.

Студентка 5 курсу Цюра Маргарита взяла участь у П’ятому Всеукраїнському студентському фестивалі виставкових технологій «ЕКСПО-ЗІРКА», м. Київ, 12 листопада 2015 р., який пройшов у рамках міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра», де її наукова робота на тему «Виставкова діяльність суб'єктів книжкового ринку: зарубіжний досвід» (наук. керівник Прокопенко Л. С.) отримала 3 місце у номінації «Виставковий маркетинг».

23 березня2017 р. Цюра Маргарита у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», що відбувся в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, за роботу «Бібліотерапія як засіб соціально-психологічної адаптації дітей та підлітків в новітніх умовах» (наук. керівник – Воскобойнікова-Гузєва О. В.) нагороджена дипломом ІІ ступеня.

 

Студентка 2 курсу Терлецька Олеся стала одним із п’яти переможців міжнародного конкурсу «Мистецтво жити разом: діалог культур та особистостей», котрий проходив у період з травня по червень 2016 року, де студентка представила роботу на тему: «Мистецтво жити разом: на шляху до розбудови полікультурних бібліотек». Конкурс організований Міністерством освіти і науки України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Київським університетом імені Бориса Грінченка, а також Українсько-турецьким культурним центром «Сяйво».

У межах співпраці з Українською бібліотечною асоціацією студенти напрямів підготовки 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» під керівництвом викладачів публікують матеріали на офіційному сайті асоціації.

Для студентів напрямів 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на кафедрі активно проводяться наукові заходи: студентські конференції, засідання круглих столів, зустрічі з відомими вченими тощо. 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter