Наукова робота

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри

 

У 2014–2015 рр. фахівці кафедри, перебуваючи у складі кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Гуманітарного інституту, спрямовували власні дослідження на розкриття теоретичних та науково-прикладних аспектів теми «Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів з книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії».

 

Кафедрою розробляється нова тема наукових розвідок, спрямована на вирішення комплексу питань, пов’язаних із вивченням сучасного медіазнавства як складової підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в умовах трансформації змісту спеціальності.

 

 

Основні пріоритети наукової роботи кафедри:

 

 • проведення наукових досліджень;
 • залучення до наукової роботи обдарованих і талановитих студентів;
 • проведення наукових заходів;
 • участь у роботі наукових товариств, міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

 

 Основні результати наукової роботи кафедри бібліотекознавства та інформології у 2018 р.

 

 • 28 вересня 2018 р. проведено IV Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті». Кафедра була співорганізатором ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» (БІЕУ, 24–26 травня 2018 р.). 
 • Публікації викладачів у фахових наукових виданнях, включених до затвердженого переліку МОН України – 9.
 • Виступи на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, семінарах тощо, в т. ч. публікації – 15. 
 • Участь в опонуванні дисертацій – 4.
 • Написання відгуків на автореферати – 2.
 • Прорецензовано наукових праць – 4.
 • Керівництво науковою роботою студентів, в т. ч. в межах діяльності студентського наукового гуртка «Бібліотека і архів у системі соціальних комунікацій»; забезпечили їхню участь та 72 публікації (29 авторів) в т. ч. у IV Всеураїнській студентській науково- практичній конференції «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті» – 25; ХІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» – 5; конкурсі наукових статей серед студентів та аспірантів ЗВО України «Мистецтво жити разом: із спільними цінностями до глобального миру» – 4;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи» –2.

 

З метою посилення науково-методичної та науково-організаційної діяльності, кафедра співпрацює з Українською бібліотечною асоціацією, Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів, міжнародним культурним центрам Гете-інститут, провідними бібліотеками міста Києва, Американською бібліотекою Києво-Могилянської Академії, підтримує зв’язки з профільними кафедрами КНУКІМ, ЛНУ, НАКККІМ, ХДАК. До наукової роботи кафедри долучається Наукове товариство Інституту журналістики, яке у 2017 р. очолювала Цюра М. А., студентка групи ІБАCм-1-16-2.0д. Студенти цілеспрямовано залучаються до розробки наукових тем кафедри, за проблематикою яких готують курсові роботи, наукові статті, доповіді, повідомлення та беруть активну участь у конференціях. Активно працює студентський науковий гурток «Бібліотека і архів у системі соціальних комунікацій» (керівник – В. Є. Сошинська).

 

Основними завданнями гуртка є:

 

 • формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових і науково-практичних завдань, навичок дослідницької роботи та праці у наукових колективах;
 • забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів;
 • обмін досвідом організації й проведення наукової роботи;
 • підготовка із числа найбільш здатних, активних і успішних студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів;
 • виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для розв’язування актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу;
 • проведення профорієнтаційної діяльності шляхом залучення шкільної молоді до наукової творчої роботи, співпраця з Київською обласною МАН.

 

 

Кафедрою було організовано студентські конференції:

 

Кафедра була співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Теорія та практика економіко-правових, соціально-психологічних та соціально-комунікативних проблем» (БІЕУ, 19 квітня 2016 р.), ІІІ-IV студентської інтернет-конференції «Інформація. Наука. Бібліотека. Весна» (Львів-Вроцлав-Харків-Київ, квітень 2017 р., 2018 р.)

Студенти напряму підготовки 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» беруть активну участь у наукових конференціях, які проводяться в інших навчальних закладах, зокрема, Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2014–2018 рр.).

 

Студенти неодноразово ставали переможцями різноманітних наукових і творчих конкурсів:

 

 • 23 березня 2017 р. Цюра Маргарита у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», що відбувся в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, за роботу «Бібліотерапія як засіб соціально-психологічної адаптації дітей та підлітків в новітніх умовах» (наук. керівник – Воскобойнікова-Гузєва О. В.) нагороджена дипломом ІІ ступеня.
 • 29 березня 2018 р. Литвинова Анастасія у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», що відбувся на базі Одеського національного політехнічного університету, за роботу «Медіатека у світових та українських реаліях» (наук. керівник – Воскобойнікова- Гузєва О. В.) нагороджена дипломом ІІІ ступеня. 
 • Студентка 5 курсу Цюра Маргарита взяла участь у П’ятому Всеукраїнському студентському фестивалі виставкових технологій «ЕКСПО-ЗІРКА», м. Київ, 12 листопада 2015 р., який пройшов у рамках міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра», де її наукова робота на тему «Виставкова діяльність суб’єктів книжкового ринку: зарубіжний досвід» (наук. керівник Прокопенко Л. С.) отримала 3 місце у номінації «Виставковий маркетинг».
 • Студентка 2 курсу Терлецька Олеся стала одним із п’яти переможців міжнародного конкурсу «Мистецтво жити разом: діалог культур та особистостей», котрий проходив у період з травня по червень 2016 року, де студентка представила роботу на тему: «Мистецтво жити разом: на шляху до розбудови полікультурних бібліотек». Конкурс організований Міністерством освіти і науки України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Київським університетом імені Бориса Грінченка, а також Українсько-турецьким культурним центром «Сяйво».
 • Терлецька О. отримувала іменну стипендію Бориса Грінченка за високий рейтинг навчальних досягнень, активну участь у НДР та громадському житті Університету. 

 

У межах співпраці з Українською бібліотечною асоціацією студенти напрямів підготовки 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» під керівництвом викладачів публікують матеріали на офіційному сайті асоціації.

 

Для студентів напрямів 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на кафедрі активно проводяться наукові заходи: студентські конференції, засідання круглих столів, зустрічі з відомими вченими тощо.

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter