Наукові дослідження

Наукові дослідження співробітників кафедри

 

Ісаєнко Олександр Олександрович, кандидат історичних наук:

розпочинає науково-дослідну роботи з формування Краєзнавчого електронного мультиресурсу «Київ: відомий та невідомий», який передбачає створення унікального комплексного інформаційного продукту, який міститиме бібліографічний опис документів, глибоку змістову і формальну аналітику документів, часткове чи повне зображення документів, повний текст документів, опис архівних матеріалів, музейних предметів, об’єктів історико-культурної спадщини з історії Києва та сучасних культурних об’єктів, аудіовізуальні матеріали, електронні ресурси.

Краєзнавчий електронний мультиресурс «Київ: відомий та невідомий» має стати своєрідним, оригінальним, унікальним не лише за змістом, а й за форматом представлення автентичної, важливої та цінної бібліографічної, фактографічної, повнотекстової, образотворчої, картографічної та аудіовізуальної інформації у розрізі історичних знаменних, доленосних і трагічних подій, а також сучасного періоду життя столиці України.

Науково-дослідна робота має на меті сконцентрувати у собі найважливішу суспільну інформацію місцевого краєзнавства, яка століттями формувала ментальність киян, впливала на державотворчі процеси всієї країни, наповнювала життям розум, серце і душу української нації, і яка стане цінним джерелом та інструментом історичних розвідок, генеалогічних, етимологічних, культурологічних, пам’яткознавчих, бібліографознавчих, релігієзнавчих, книгознавчих та інших досліджень.

Для досягнення поставленої мети мають бути виконані наступні завдання:

1) напрацювання методологічних і методичних підходів з окреслення та формування системи поглядів проблематики дослідження, визначення та обґрунтування об’єкту і предмету дослідження;

2) визначення основних принципів роботи по формуванню Краєзнавчого електронного мультиресурсу «Київ: відомий та невідомий»; опису інструментів, технологічних і технічних засобів, які використовуватимуться в роботі; розробки основних технологічних процесів виконання робіт;

3) укладання науково-методичної, організаційної, технологічної документації з виявлення, створення та опрацювання документів та інформаційних ресурсів;

4) наповнення Краєзнавчого електронного мультиресурсу «Київ: відомий та невідомий» різними видами документів та електронними ресурсами;

5) популяризації унікального інформаційного продукту серед киян, в Україні та за її межами, а також створення умов для зручного і широкого суспільного використання даного електронного ресурсу, у т. ч. в Інтернет-середовищі.

Важливими соціокультурними завданнями реалізації даної науково-дослідної роботи є:

1) виховання в українців національної самосвідомості і патріотизму та міжнаціонального і міжконфесійного взаєморозуміння і толерантності;

2) зрощення глибокої поваги до віковічних народних та дотримання і примноження унікальних місцевих традицій, шанування історичної пам’яті українського народу;

3) плекання любові до батьківської землі – своєї малої Батьківщини, прищеплення рідної мови, етнічного фольклору, народного танцю, місцевих мистецьких традицій;

4) творче і вміле використання безцінної історичної та культурної спадщини Києва у розбудові незалежної, соборної і процвітаючої України;

5) пізнання своїх витоків та залучення до місцевого краєзнавчого руху широких верств населення, особливо молоді, в органічному поєднанні всіх його державних, громадських, шкільних та університетських форм;

6) виявлення, оберігання та популяризація місцевих пам’яток природи, матеріальної і духовної культури;

7) всебічне вивчення багатовікового минулого та сьогодення свого краю та дбайливе і відповідальне ставлення до історії та культурного надбання рідної землі;

8) донесення до прийдешніх поколінь безцінних історичних знань про політичний, економічний і культурний розвиток столиці України;

9) дослідження, збереження і захист природи рідного краю;

10) сприяння відродженню кращих традицій місцевого краєзнавства і новим краєзнавчим дослідженням, які проводяться бібліотеками, університетами, краєзнавчими об’єднаннями і осередками тощо, та використання їх результатів у науковій, культурно-освітній і виховній роботі;

11) формування системи краєзнавчих знань у відповідності до сучасних інформаційних, телекомунікаційних, технологічних можливостей.

Інститут у соціальних мережах