Фестиваль науки в Інституті журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

chronika 19Декаду дистанційного формату Фестивалю науки в Інституті журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка 14 травня відкрив круглий стіл «Реклама та PR у європейських медіа: актуальний досвід», зорганізований кафедрою реклами та зв’язків із громадськістю (модератор зустрічі – Т. Ужанська).

Із вітальним словом виступив завідувач кафедри док. іст. наук, проф., Заслужений діяч науки і техніки України Л. Новохатько. За участи високоповажаних гостей, фахівців-практиків у галузі маркетингових і медіакомунікацій, менеджменту, викладачів Інституту обговорювалися питання сучасного брендингу, представлені в презентації, присвяченій змінам до навчальних планів, освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня підготовки фахівців із реклами та зв’язків із громадськістю. До дискусій долучилися: керівник пресслужби Апарату Верховної Ради України І. Кармелюк; офіційний представник Cannes Lions в Україні І. Кузнєцова; директор групи DIALLA Communications К. Кузнєцов; офіційний представник Cannes Lions в Україні, продюсер «Днів креативності в Україні» О. Дальська-Латошевич; голова комунікаційного офісу у «WePlay! Esports»; заступник директора Інституту журналістики з наукової роботи докт. філол. наук В. Іващенко; завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології докт. наук із соц. комунікацій О. Воскобойнікової-Гузєвої. Учасники круглого столу торкалися також тем: бренд-менеджменту (Т. Ужанська), брендингу наукових установ (В. Іващенко), українського кіберспорту, його міжнародних успіхів і проблем, актуальних напрямів підготовки фахівців із PR-комунікацій (О. Дальська) та ін. Такі зустрічі надихають на пошук можливостей реалізувати нові ідеї та дослідницькі аспекти.

 chronika 1chronika 2   chronika 3

chronika 4      chronika 5    chronika 6

 

19 травня естафету наукових дискусій продовжила кафедра бібліотекознавства та інформології, яка зорганізувала круглий стіл «Нові форми діяльності інформаційно-бібліотечних установ в умовах дистанційної роботи» (модератор – ст. викладач кафедри Т. Поліщук). Із вітальними словами до учасників звернулися: заступник директора Інституту журналістики з наукової роботи докт. філол. наук В. Іващенко та завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики докт. наук із соц. комунікацій – О. Воскобойнікова-Гузєва. Серед почесних гостей були: канд. наук із соц. комунікацій Т. Опришко, директор бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка; О. Барабошко, представник ГО «Зміни», автор проєкту «Слухай. Бібліотека аудіокниг українською мовою»; В. Сошинська, канд. наук із соц. комунікацій, учений секретар Інституту журналістики. Доповіді виголосили: Є. Галактіонова, студентка I курсу (ІБАб-1-19-4.0д.) – «Професійні компетенції бібліотечного фахівця в умовах дистанційної роботи»; А. Боянин, О. Кузьменко, бібліотекарки 1 карегорії Бібліотеки Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського – «Медіасередовище бібліотеки музичного ЗВО на карантині»; О. Кравчук, студентка IV курсу (ІБАб-1-16-4.0д.) – «Медіапрактики в роботі бібліотек для дітей та юнацтва»; А. Гончаренко, А. Касая, бібліотекарки 1 карегорії Публічної бібліотеки імені Лесі Українки – «Коли зачиняються двері – відчиняються вікна»; Л. Овод, студентка IV курсу (ІБАб-1-16-4.0д.) – «Медіа-підтримка проєктів кафедри бібліотекознавства та інформології в соціальних медіа». Затребувані часом нові форми діяльності інформаційно-бібліотечних установ в умовах дистанційної роботи, особливо під час карантину, спонукали до плідних дискусій та обміну думками щодо об’єднаної довідкової служби бібліотек України та її інтеграції до європейських онлайнових бібліотечно-інформаційних ресурсів.

20 травня кафедра журналістики та нових медіа зібралася онлайн на науковий семінар «Українська журналістика крізь призму суспільно-політичних процесів: історія та сучасність» (модератор – Я. Фруктова), основними темами обговорення якого були:  «Удосконалення механізму інформаційно-комунікативної взаємодії влади та громадськості»М. Сингаївська, заст. гол. ред. «Укрінформ», аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України; «Журналістика миру: специфіка висвітлення війни на Донбасі в сучасних українських інтернет-виданнях»О. Гандзюк, канд. наук із соц. комунікацій, доц., завідувач кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики; «Журналістські стандарти в матеріалах культурної тематики» І. Яковенко, студентка 4-го курсу (спеціальність «Журналістика»); «Інформаційна безпека як медіапсихологічна потреба сучасного споживача інформації»О. Росінська, канд. філол. наук, доц., заступник директора Інституту журналістики з навчально-виховної роботи; «Мова ворожнечі як спосіб маніпулювання споживачем інформації: український контекст»Д. Татарчук, студентка 2-го курсу (спеціальність «Журналістика»); «Сучасне журналістське розслідування в Україні: професійні стандарти і реалії»М. Васьків, докт. філол. наук, проф.; «Розвиток науково-популярної журналістики як виклик часу. Висвітлення теми пандемії в медіа: нові підходи до стандартів журналістики»Т. Куцай, А. Лісневська, канд. пед. наук, доц., Я. Фруктова, канд. пед. наук, доц.; «Діпфейк як виклик: українська журналістика і новітні інфокомунікаційні технології»О. Одаренко, викладач кафедри журналістики та нових медіа; «Чоловічі повсякденні й дозвільні практики (на матеріалі української радянської преси 1920 –1930-х рр.)О. Хамедова, канд. філол. наук, доц.; «Специфіка створення образу Туреччини в збірнику репортажів на мандрівну тематику Л. Первомайського “Бльокнот блукань” (1929)»О. Бикова, канд. наук із соц. комунікацій, доц.; «Пропаганда в підпільній пресі міжвоєнного періоду»В. Пастушина, канд. наук із соц. комунікацій; «Радіожурналістика: перспективи практико-орієнтованого навчання майбутніх журналістів»О. Журавська, канд. філол. наук; «Стереотипізація контенту спортивної тематики в медіа як розважального»Т. Савенець, студентка 4-го курсу (спеціальність «Журналістика»); «Зелений туризм в умовах карантину: виклик екоблогерству»С. Норенко, студентка 5-го курсу (спеціальність «Журналістика»). Найбільший резонанс отримала тема дотримання стандартів журналістами під час виконання професійних обов’язків.

Цього ж дня заступник директора Інституту журналістики з наукової роботи докт. філол. наук В. Іващенко взяла участь у засіданні експертної групи МОН з оцінювання діяльності наукових установ у напрямі соціогуманітарних наук. Під час засідання експерти аналізували переваги та недоліки в роботі наукових установ України, висловили пропозицію щодо оновлення запропонованої методики оцінювання, яка не відбиває повною мірою тих обсягів робіт, які наукові установи виконують в умовах обмеженого фінансування, працювали в режимі голосування щодо надання тій чи іншій установі певної категорії.

chronika 12

21 травня відбувся науково-практичний семінар «Сучасне медіазнавство: теорія і практика», учасників якого привітала директор Інституту журналістики канд. пед. наук Г. Горбенко. У форматі презентацій обговорювалися проблеми: «Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах» (докт. філол. наук В. Іващенко), «Формування цифрової та медіакомпетентностей у професійній підготовці бакалаврів і магістрів» (докт. наук із соц. комунікацій О. Воскобойнікова-Гузєва, канд. наук із соц. комунікацій Л. Масімова), «Медіаобраз як ментальний стереотип маніпулятивного впливу» (канд. філол. наук О. Росінська), «Бібліотечна журналістика: медіапрактики в навчальному процесі» (ст. викладач кафудри бібліотекознавства та інформології Т. Поліщук), «Медіаплатформи комунікативної взаємодії» (канд. філол. наук А. Досенко). У дискусіях узяли участь викладачі Інституту журналістики. На семінарі обговорити також: результати моніторингу реалізації актуальних досліджень Інституту журналістики, нові дослідницькі напрями, подальші етапи та принципи роботи над е-словником основних понять медіазнавства, підготовку до Міжнародної науково-практичної конференції «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» (Г. Горбенко, В. Іващенко, Я. Фруктова, В. Сошинська, М. Александрович, І. Афансьєв).

 

chronika 13    chronika 14     chronika 15

chronika 16    chronika 17     chronika 18 

Інститут у соціальних мережах