Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут журналістики шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

IMG0365
Контактна інформація

(044) 485-20-92
o.stadnichenko@kubg.edu.ua
вул. М. Тимошенка 13-Б, каб. 105

Стадніченко Ольга Іванівна

Заступник директора Інституту журналістики з науково-методичної та навчальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат політичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Реклама і PR у політичній сфері
 • Політичні студії
 • Майстерні спічрайтингу і копірайтингу
 • Демократія: від теорії до практики

Біографія

Освіта:

 • 1995-2000 рр. – Вінницький  державний  педагогічний  університет  імені Михайла Коцюбинського спеціальність: «Історія» 
 • 2000-2003 рр.-  Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (аспірантура)
 • кандидат політичних наук (2004р.)

Професійний досвід:

 • З  01.09.2017 р. - Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут журналістики, кафедра реклами та зв’язків з громадськістю.
 • 01.09.2010 р. –  2017 р. -   Національний авіаційний університет, Інститут міжнародних відносин, кафедра міжнародної інформації.
 • 04.2004 р. – 31.08.2009 р.  – Національний  педагогічний  університет  імені М. П.Драгоманова, кафедра соціально-політичних дисциплін.

Досягнення:

 • стаж педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи)  у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації 17 років;
 • була офіційним опонентом  на захисті чотирьох кандидатських дисертацій   (Завітневич Н.Г. 2009 рік, Седляр Ю.О. 2008р., Качурець Ч.І. 2010р., Адигьозалов Т.А. 2015р.)  ;
 • є експертом НАЗЯВО галузі знань: 05 Політологія, 291  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії з вересня 2019 р.
 • тренер тренінгу «Формування іміджу державної установи» для слухачів Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій при Київській обласній державній адміністрації (2017р.)

Професійний і науковий інтерес

 • Громадянське суспільство;
 • Політичний розвиток;
 • Міжнародні гуманітарні відносини;
 • Політичний PR ;
 • Спічрайтинг.

Інше

Основні навчально-методичні та наукові видання / публікації:

 1. Політологія для вчителя. Навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ. За заг ред. Ващенка К.О., Корнієнко В.О. – К., 2011. Рекомендовано МОН України (лист від 26 липня 2010 №1/11-6856).
 2. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори). Енциклопедичний словник-довідник // І.Вдовичин,  Л.Угрин, Г.Шпигунов; за наук. ред. Хоми Н.М. – Львів, 2015. 
 3. Сучасна політична лексика: Енциклопедичний словник-довідник //  І.Вдовичин, Л. Угрин, Г.Шпигунов; за наук.ред. Хоми Н.М. – Львів, 2015.
 4. Американський президентаціоналізм: інститут глави держави у США у персоналіях від зародження до сьогодення. Біографічна енциклопедія. / О. Бабкіна, С.Дерев’янко… за наук. ред. Хоми Н.М. – Львів, 2018.
 5. Stadnichenko О., Sedliar Y., Economic sactions as thr snstrument of foregn policy in international relations studies // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part IІ. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, - 2019.
 6. Stadnichenko O., Sedliar Yu.  Instruments and communication strategies of foreign policy in international relations theory  // Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 3.
Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах