Проведення акредитаційної експертизи в Інституті журналістики

 

experty 02

З 12 до 14 грудня 2018 року в Інституті журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка видалися насичені дні, адже працювали експерти з питань первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм Журналістика, Реклама і зв'язки з громадськістю, Видавнича справа та редагування, Медіа-комунікації зі спеціальності 061 Журналістика за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України було створено такі експертні комісії:

 

Освітня програма Журналістика зі спеціальності 061 Журналістика за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

  • Ткаченко Олена Григорівна - завідувач кафедри журналістики та філології Сумського державного університету, доктор філологічних наук, професор, голова комісії;
  • Гандзюк Віталій Олександрович - завідувач кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

 

Освітня програма Видавнича справа та редагування зі спеціальності 061 Журналістика за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

  • Зелінська Надія Віталіївна - завідувач кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства, доктор філологічних наук, професор, голова комісії;
  • Близнюк Андрій Сергійович - доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат філологічних наук.

 

Освітня програма Реклама та зв’язки з громадськістю зі спеціальності 061 Журналістика за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

  • Безчотнікова Світлана Володимирівна - декан факультету філології та масових комунікацій Маріупольського державного університету, доктор філологічних наук, професор, голова комісії;
  • Огар Емілія Ігорівна - професор кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства, доктор наук із соціальних комунікацій.

 

Освітня програма Медіа-комунікації зі спеціальності 061 Журналістика за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

  • Кузнєцова Тетяна Василівна - декан факультету журналістики Національного університету «Одеська юридична академія», доктор наук із соціальних комунікацій, професор, голова комісії.
  • Поплавська Наталія Миколаївна - завідувач кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор філологічних наук, професор.

 

Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018
Експерти 2018

Інститут у соціальних мережах