Конференція трудового колективу Університету 31 січня 2019 р.

zbory 2019 01

31 січня 2019 року відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету, наказу ректора «Про скликання Конференції трудового колективу університету» від 28.12.2018 року № 854 в актовій залі навчального корпусу №1 (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) відбулася Конференція трудового колективу Університету.

Відкрив засідання її голова – Новохатько Леонід Михайлович, завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики, доктор історичних наук, професор, який повідомив, що на засідання Конференції трудового колективу прибуло 485 делегатів (загальна кількість обраних – 501 особа), які представляють усі структурні підрозділи, в т.ч. студентське самоврядування.

 

У роботі Конференції трудового колективу також взяли участь почесні гості, члени Наглядової ради Університету: представник Власника – Фіданян Олена Григорівна, директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), та Савченко Валентина Яківна, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, почесний професор Університету.

Порядок денний Конференції:

1. Затвердження нового складу лічильної комісії.

Доповідач: Л.М.Новохатько

2. Про зміни у складі постійно діючої президії Конференції трудового колективу.

Доповідач: Л.М.Новохатько

3. Звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України В.О.Огнев’юка за 2018 рік.

4. Про внесення змін до Колективного договору.

Доповідач: О.П.Турунцев

5. Обрання виборного представника від Інституту мистецтв до складу Вченої ради Університету.

Доповідач: К.Ю.Бацак

6. Про результати рейтингового оцінювання професійної діяльності працівників Університету “Лідер року – 2018”.

Доповідач: В.О.Огнев’юк

Ректор Університету, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України Віктор Олександрович Огнев’юк виступив зі Звітом за 2018 р.

В обговоренні звіту взяли участь: Фіданян Олена Григорівна , директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), член Наглядової ради Університету; Відейко Михайло Юрійович, завідувач науково-дослідної лабораторії археології Історико-філософського факультету, доктор історичних наук, старший науковий співробітник; Куземко Леся Валентинівна, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук; Козлов Роман Анатолійович, професор кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології, доктор філологічних наук, доцент; Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівназавідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник; Войцехівський Михайло Федорович, директор Інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; Федик Тамара Олександрівна, студентка ІІ курсу Інституту філології, секретар Cтудентського парламенту Університету; Цвєтков Олександр Глєбович, професор кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин, доктор історичних наук, старший науковий співробітник; Каблова Тетяна Борисівна, завідувач кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв, кандидат мистецтвознавства, доцент; Павлюк Роман Олександрович, заступник директора Інституту людини з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент; Мусіяченко Ольга Сергіївна, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету, викладач циклової комісії суспільних дисциплін і правознавства Університетського коледжу; Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління, доктор економічних наук, доцент; Білецька Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент; Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних технологій та управління, доктор технічних наук, професор.

Конференція трудового колективу УХВАЛИЛА:

1. Обрати лічильну комісію у складі 7 осіб:

1) Бацук Ольга Петрівна, викладач циклової комісії суспільних дисциплін і правознавства Університетського коледжу;

2) Кочерга Олександр Васильович, заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат психологічних наук, доцент;

3) Кузьмич Катерина Віталіївна, студентка ІІІ курсу Педагогічного інституту, віце-президент Студентського парламенту Університету;

4) Лопатенко Георгій Олегович, декан Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент;

5) Панова Ірина Юріївна, доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидат юридичних наук.

6) Руда Лариса Володимирівна, керівник навчального відділу Інституту філології;

7) Ясік Олена Василівна, завідувач гуртожитку №1.

2. Затвердити зміни у складі постійно діючої президії Конференції трудового колективу, а саме: вивести зі складу Подольську Світлану (у зв’язку із закінченням терміну навчання та відрахуванням її зі складу студентів) та ввести до складу Івашкевич Ангеліну Анатоліївну, президента Студентського парламенту Університету (на підставі рішення Студентського парламенту від 22 січня 2019 року, протокол №3).

3.1 Схвалити звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В.О.Огнев’юка за 2018 рік з оцінкою «задовільно».

3.2. Направити звіт ректора Київського університету імені Бориса Грінченка В.О.Огнев’юка Власнику – Київській міській раді в особі її виконавчого органу – Київській міській державній адміністрації.

3.3. Затвердити пріоритетні напрями діяльності Університету на 2019 р.

Результати голосування:

«ЗА» – 484

«ПРОТИ» – немає

Утримались – 1 (один)

4. Затвердити зміни до Колективного договору, а саме:

  • викладено у новій редакції Розділ 5 «Охорона праці»;
  • внесено зміно зміни та доповнення до розділів 6 «Відпустки» (конкретизовано механізм подання додаткової щорічної відпустки тривалістю до 7 календарних днів за особливий характер праці – ненормований робочий день);
  • внесено зміни до Розділу 7 «Соціальне та побутове забезпечення» – первинній профспілковій організації, у межах чинного законодавства, забезпечити укладення відповідних договорів з оздоровчими закладами щодо придбання путівок для співробітників Університету; сприяти забезпеченню дітей співробітників Університету путівками у табори відпочинку, новорічними подарунками тощо.

5. Відповідно до п.96.5. Статуту Університету, на підставі рішення зборів трудового колективу Інституту мистецтв обрати Кардаша Олега Васильовича, професора кафедри дизайну, доктора технічних наук, професора,виборним представником від Інституту мистецтв до складу Вченої ради Університету.

На виконання наказу «Про нагородження та преміювання працівників Університету за результатами рейтингового оцінювання» від 29.01.2019 р. №105к/тр, наприкінці засідання відбулась урочиста церемонія вручення дипломів переможцям рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників Університету «Лідер року» у 2018.

З-поміж докторів та/або професорів:

За 1 місце

Срібняка Ігоря Володимировича, завідувача кафедри всесвітньої історії Ічторико-філолософського факультету (714 балів)

За 2 місце

Бурячка Володимира Леонідовича, завідувача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних технологій та управління (444 бали)

За 3 місце

Прошкіна Володимира Вадимовича, професора кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління (368 балів)

З-поміж кандидатів та/або доцентів:

За 1 місце

Вембер Вікторію Павлівну, доцента кафедри професора кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління (441 бал)

За 2 місце

Лях Тетяну Леонідівну, доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини (390 балів)

За 3 місце

Глушак Оксану Михайлівну, доцента кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління (376 балів)

З-поміж НПП/НП без наукового ступеня та без вченого звання:

За 1 місце

Гладун Марію Анатоліївну, старшого викладача кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління (559 балів)

За 2 місце

Складаного Павла Миколайовича, старшого викладача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних технологій та управління (240 балів)

Переможцям встановлено премію за рахунок коштів спеціального фонду у розмірі:

За 1 місце – 3 посадових оклади

За 2 місце – 2 посадових оклади

За 3 місце – 1,5 посадового окладу

За вагомі досягнення у науковій та педагогічній діяльності вручено Подяку Університету та встановлено преміюу розмірі посадового окладу Рахмановій Оксані Кахрамонівні, викладачу циклової комісії музики і хореографії Університетського коледжу.

 

 

Матеріали надано НМЦ досліджень, наукових проектів та програм

 

 

Конференція трудовог...
Конференція трудового колективу Університету 31 січня 2019 р.
Конференція трудовог...
Конференція трудового колективу Університету 31 січня 2019 р.
Конференція трудовог...
Конференція трудового колективу Університету 31 січня 2019 р.
Конференція трудовог...
Конференція трудового колективу Університету 31 січня 2019 р.
Конференція трудовог...
Конференція трудового колективу Університету 31 січня 2019 р.
Конференція трудовог...
Конференція трудового колективу Університету 31 січня 2019 р.
Конференція трудовог...
Конференція трудового колективу Університету 31 січня 2019 р.
Конференція трудовог...
Конференція трудового колективу Університету 31 січня 2019 р.
Конференція трудовог...
Конференція трудового колективу Університету 31 січня 2019 р.

 

 

Інститут у соціальних мережах