Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 17 вересня 2019 року

v r 2019 0117 вересня 2019 р. відбулося засідання Вченої ради Інституту журналістики. Засідання відбувалось під головуванням Г. В. Горбенко, директора Інституту журналістики, кандидата педагогічних наук, доцента, відповідно до порядку денного. Із запрошених гостей був присутній О. Б. Жильцов, проректор з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Г. В. Горбенко доповіла про результати вступної кампанії 2019 р. Інституту журналістики та ознайомила членів Вченої ради з результатами моніторингу вступної кампанії до ВНЗ м. Києва на спеціальності 061 та 029. До обговорення представленої презентації членами Вченої ради ІЖ долучився О. Б. Жильцов, який також поінформував про зміни і доповнення до Положення про організацію освітнього процесу в Університеті, які будуть розглянуті на засіданні Вченої ради Університету Грінченка 19.09.19 р. За результатами обговорення було прийнято конструктивні рішення.

 

На засіданні були затверджені:

  • план підвищення кваліфікації за фаховим модулем (стажування) науково-педагогічних працівників Інституту журналістики на 2019-2020 н. р.;
  • зміни до Тематичного плану підготовки й випуску аркушевої продукції, навчально-методичної та наукової літератури на вересень-грудень 2019 р. та план на 2020 р.;
  • коригування тем магістерських робіт VI курсу (денна форма навчання) та бакалаврських робіт V курсу (заочна форма навчання);
  • план наукових заходів Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Інституту журналістики.

Була обговорена пропозиція про проведення загальноуніверситетської наукової конференцій у 2020 р., озвучена робоча назва конференції: «Медіазнавчі студії у європейському діалозі: освітологічний та науковий дискурс».

 

В. Л. Іващенко, заступник голови Вченої ради, заступник директора Інституту журналістики з наукової роботи, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, поінформувала про підготовку до науково-практичного семінару «Сучасне медіазнавство: теорія і практика», який має відбутися 24.09.19 р.

 

І. Широкова, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту журналістики, доповіла про заходи Наукового товариства Інституту журналістики у вересні-грудні 2019 р. та про підготовку до проведення 18.09.19 р. зборів НТ ІЖ.

 

На засіданні були розглянуті та обговорені такої інші важливі питання порядку денного: про організацію навчально-наукових екскурсій; про міжнародну наукову діяльність; про участь у загальноуніверситетських та державних конкурсах для науковців; про план наукових заходів Інституту журналістики на вересень-грудень 2019 р.; про друк статей студентів/магістрантів у періодичних наукових виданнях Київського університету імені Бориса Грінченка; про заповнення нового реєстру «Індекс цитування в Research Gate».

 

Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 17 вересня 2019 року
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 17 вересня 2019 року
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 17 вересня 2019 року
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 17 вересня 2019 року
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 17 вересня 2019 року
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 17 вересня 2019 року

Інститут у соціальних мережах