Фестиваль науки в Інституті журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

chronika 19Декаду дистанційного формату Фестивалю науки в Інституті журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка 14 травня 2020 року відкрив круглий стіл «Реклама та PR у європейських медіа: актуальний досвід», зорганізований кафедрою реклами та зв’язків із громадськістю (модератор зустрічі – Т. Ужанська).

Із вітальним словом виступив завідувач кафедри док. іст. наук, проф., Заслужений діяч науки і техніки України Л. Новохатько. За участи високоповажаних гостей, фахівців-практиків у галузі маркетингових і медіакомунікацій, менеджменту, викладачів Інституту обговорювалися питання сучасного брендингу, представлені в презентації, присвяченій змінам до навчальних планів, освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня підготовки фахівців із реклами та зв’язків із громадськістю. До дискусій долучилися: керівник пресслужби Апарату Верховної Ради України І. Кармелюк; офіційний представник Cannes Lions в Україні І. Кузнєцова; директор групи DIALLA Communications К. Кузнєцов; офіційний представник Cannes Lions в Україні, продюсер «Днів креативності в Україні» О. Дальська-Латошевич; голова комунікаційного офісу у «WePlay! Esports»; заступник директора Інституту журналістики з наукової роботи докт. філол. наук В. Іващенко; завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології докт. наук із соц. комунікацій О. Воскобойнікової-Гузєвої. Учасники круглого столу торкалися також тем: бренд-менеджменту (Т. Ужанська), брендингу наукових установ (В. Іващенко), українського кіберспорту, його міжнародних успіхів і проблем, актуальних напрямів підготовки фахівців із PR-комунікацій (О. Дальська) та ін. Такі зустрічі надихають на пошук можливостей реалізувати нові ідеї та дослідницькі аспекти.

 chronika 1chronika 2   chronika 3

chronika 4      chronika 5    chronika 6

 

19 травня естафету наукових дискусій продовжила кафедра бібліотекознавства та інформології, яка зорганізувала круглий стіл «Нові форми діяльності інформаційно-бібліотечних установ в умовах дистанційної роботи» (модератор – ст. викладач кафедри Т. Поліщук). Із вітальними словами до учасників звернулися: заступник директора Інституту журналістики з наукової роботи докт. філол. наук В. Іващенко та завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики докт. наук із соц. комунікацій – О. Воскобойнікова-Гузєва. Серед почесних гостей були: канд. наук із соц. комунікацій Т. Опришко, директор бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка; О. Барабошко, представник ГО «Зміни», автор проєкту «Слухай. Бібліотека аудіокниг українською мовою»; В. Сошинська, канд. наук із соц. комунікацій, учений секретар Інституту журналістики. Доповіді виголосили: Є. Галактіонова, студентка I курсу (ІБАб-1-19-4.0д.) – «Професійні компетенції бібліотечного фахівця в умовах дистанційної роботи»; А. Боянин, О. Кузьменко, бібліотекарки 1 карегорії Бібліотеки Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського – «Медіасередовище бібліотеки музичного ЗВО на карантині»; О. Кравчук, студентка IV курсу (ІБАб-1-16-4.0д.) – «Медіапрактики в роботі бібліотек для дітей та юнацтва»; А. Гончаренко, А. Касая, бібліотекарки 1 карегорії Публічної бібліотеки імені Лесі Українки – «Коли зачиняються двері – відчиняються вікна»; Л. Овод, студентка IV курсу (ІБАб-1-16-4.0д.) – «Медіа-підтримка проєктів кафедри бібліотекознавства та інформології в соціальних медіа». Затребувані часом нові форми діяльності інформаційно-бібліотечних установ в умовах дистанційної роботи, особливо під час карантину, спонукали до плідних дискусій та обміну думками щодо об’єднаної довідкової служби бібліотек України та її інтеграції до європейських онлайнових бібліотечно-інформаційних ресурсів.

20 травня кафедра журналістики та нових медіа зібралася онлайн на науковий семінар «Українська журналістика крізь призму суспільно-політичних процесів: історія та сучасність» (модератор – Я. Фруктова), основними темами обговорення якого були:  «Удосконалення механізму інформаційно-комунікативної взаємодії влади та громадськості»М. Сингаївська, заст. гол. ред. «Укрінформ», аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України; «Журналістика миру: специфіка висвітлення війни на Донбасі в сучасних українських інтернет-виданнях»О. Гандзюк, канд. наук із соц. комунікацій, доц., завідувач кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики; «Журналістські стандарти в матеріалах культурної тематики» І. Яковенко, студентка 4-го курсу (спеціальність «Журналістика»); «Інформаційна безпека як медіапсихологічна потреба сучасного споживача інформації»О. Росінська, канд. філол. наук, доц., заступник директора Інституту журналістики з навчально-виховної роботи; «Мова ворожнечі як спосіб маніпулювання споживачем інформації: український контекст»Д. Татарчук, студентка 2-го курсу (спеціальність «Журналістика»); «Сучасне журналістське розслідування в Україні: професійні стандарти і реалії»М. Васьків, докт. філол. наук, проф.; «Розвиток науково-популярної журналістики як виклик часу. Висвітлення теми пандемії в медіа: нові підходи до стандартів журналістики»Т. Куцай, А. Лісневська, канд. пед. наук, доц., Я. Фруктова, канд. пед. наук, доц.; «Діпфейк як виклик: українська журналістика і новітні інфокомунікаційні технології»О. Одаренко, викладач кафедри журналістики та нових медіа; «Чоловічі повсякденні й дозвільні практики (на матеріалі української радянської преси 1920 –1930-х рр.)О. Хамедова, канд. філол. наук, доц.; «Специфіка створення образу Туреччини в збірнику репортажів на мандрівну тематику Л. Первомайського “Бльокнот блукань” (1929)»О. Бикова, канд. наук із соц. комунікацій, доц.; «Пропаганда в підпільній пресі міжвоєнного періоду»В. Пастушина, канд. наук із соц. комунікацій; «Радіожурналістика: перспективи практико-орієнтованого навчання майбутніх журналістів»О. Журавська, канд. філол. наук; «Стереотипізація контенту спортивної тематики в медіа як розважального»Т. Савенець, студентка 4-го курсу (спеціальність «Журналістика»); «Зелений туризм в умовах карантину: виклик екоблогерству»С. Норенко, студентка 5-го курсу (спеціальність «Журналістика»). Найбільший резонанс отримала тема дотримання стандартів журналістами під час виконання професійних обов’язків.

Цього ж дня заступник директора Інституту журналістики з наукової роботи докт. філол. наук В. Іващенко взяла участь у засіданні експертної групи МОН з оцінювання діяльності наукових установ у напрямі соціогуманітарних наук. Під час засідання експерти аналізували переваги та недоліки в роботі наукових установ України, висловили пропозицію щодо оновлення запропонованої методики оцінювання, яка не відбиває повною мірою тих обсягів робіт, які наукові установи виконують в умовах обмеженого фінансування, працювали в режимі голосування щодо надання тій чи іншій установі певної категорії.

chronika 12

21 травня відбувся науково-практичний семінар «Сучасне медіазнавство: теорія і практика», учасників якого привітала директор Інституту журналістики канд. пед. наук Г. Горбенко. У форматі презентацій обговорювалися проблеми: «Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах» (докт. філол. наук В. Іващенко), «Формування цифрової та медіакомпетентностей у професійній підготовці бакалаврів і магістрів» (докт. наук із соц. комунікацій О. Воскобойнікова-Гузєва, канд. наук із соц. комунікацій Л. Масімова), «Медіаобраз як ментальний стереотип маніпулятивного впливу» (канд. філол. наук О. Росінська), «Бібліотечна журналістика: медіапрактики в навчальному процесі» (ст. викладач кафудри бібліотекознавства та інформології Т. Поліщук), «Медіаплатформи комунікативної взаємодії» (канд. філол. наук А. Досенко). У дискусіях узяли участь викладачі Інституту журналістики. На семінарі обговорити також: результати моніторингу реалізації актуальних досліджень Інституту журналістики, нові дослідницькі напрями, подальші етапи та принципи роботи над е-словником основних понять медіазнавства, підготовку до Міжнародної науково-практичної конференції «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» (Г. Горбенко, В. Іващенко, Я. Фруктова, В. Сошинська, М. Александрович, І. Афансьєв).

 

chronika 13    chronika 14     chronika 15

chronika 16    chronika 17     chronika 18

 

22 травня декаду дистанційного формату Фестивалю науки завершила Zoom-конференція, присвячена історії життя й діяльності Бориса Дмитровича Грінченка, яку фахово зорганізували й креативно візуалізували М. Ангелова та команда студентів Інституту журналістики в співпраці з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторанів та молодих учених Університету Грінченка. Уперше було презентовано проєкт віртуальної екскурсії «Київ Грінченка. Повне занурення», під час якої учасники конференції пройшлися місцями, що досі пам’ятають присутність генія. У програмі екскурсії дистанційного формату подорож у часі та просторі, не лише онлайн-занурення в топоніміку Києва часів Бориса Грінченка, що надихає на реальну подорож містом місцями грінченківської сили, а й зустрічі з його сусідами, простими студентами та поважними професорами. Бажаємо успіхів нашим онлайн-екскурсоводам у реалізації наступних проєктів!

1405 fn3   1405 fn4   1405 fn5

1405 fn6   1405 fn7   1405 fn8 

1405 fn9   1405 fn10   1405 fn12

Інститут у соціальних мережах