Засідання Вченої ради Інституту журналістики з кадрових питань

0206 vr12 червня 2020 року відбулося онлайн-засідання Вченої ради Інституту журналістики з кадрових питань (голова засідання – директор Інституту Г. В. Горбенко, секретар – В. Є. Сошинська).


Порядок денний складався з таких питань:
1. Про обрання лічильної комісії. Виконуючи вимогу Положення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників Київського університету імені Бориса Грінченка, для підрахунку голосів таємного голосування було обрано лічильну комісію у складі 5 осіб.
2. Обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних працівників кафедри журналістики та нових медіа, кафедри видавничої справи, кафедри бібліотекознавства та інформології, кафедри реклами та зв’язків з громадськістю.
Завідувачі відповідних кафедр (В. О. Гандзюк, Л. Г. Масімова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Л. М. Новохатько) ознайомили членів Вченої ради з основними професійними досягненнями претендентів, оголосивши мотивовані висновки кафедр. Після офіційного представлення кожного претендента, його кандидатуру було обговорено. Цього року на вакантні посади доцентів, старших викладачів та викладачів в Інституті журналістики претендувала 21 особа. Оскільки засідання Вченої ради Інституту журналістики проводилося в режимі відеоконференції у Hangouts Meet, таємне голосування членами Вченої ради здійснювалося за допомогою інструменту Google Forms.
3. Про внесення змін в освітньо-професійні програми: 061.00.01 «Журналістика», 061.00.04 «Міжнародна журналістика» для першого (бакалаврського) рівня; 061.00.02 «Реклама та зв’язки з громадськістю» для другого (магістерського) рівня; 029.00.02 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. За поданням заступника директора Інституту журналістики з науково-методичної та навчальної роботи О. А. Росінської та завідувачів кафедр було розглянуто питання оновлення вказаних освітньо-професійних програм.
4. Затвердження до друку видання «Інтегровані комунікації», вип. 9. Голова редколегії О. В. Воскобойнікова-Гузєва представила зміст чергового випуску наукового журналу та рецензії на нього.
5. Про організацію підсумкової атестації здобувачів освіти.

Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики з кадрових питань
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики з кадрових питань
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики з кадрових питань
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики з кадрових питань
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики з кадрових питань
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики з кадрових питань
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики з кадрових питань

Інститут у соціальних мережах