Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси»

zoom tlo13–14 листопада 2020 р. за співорганізації Міністерства освіти і науки України, Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, Міжнародної федерації журналістів, Незалежної медіапрофспілки України,  Національної спілки журналістів України, Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Університету Жирони (Іспанія), Латвійського університету (Латвія) та Сілезького технологічного університету (Польща) відбулася Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси».

Поєднання у форматі конференції академічної науки, медійної практики та експертної оцінки фахівців медіагалузі започаткувало трансдисциплінарний діалог, який засвідчив розбудову й становлення в Україні нової школи сучасного медіазнавства як перспективного напряму теоретичних і прикладних досліджень (див. програму конференції).

Першого дня до роботи конференції (відкриття, пленарне засідання, круглі столи, презентація видань) долучилося близько 70-ти науковців та медіафахівців, докторантів і аспірантів, викладачів і студентів України, Хорватії, Латвії, Іспанії, Польщі; другого (секційні та підсумкове пленарне засідання, круглий стіл, панельні дискусії, навчально-демонстраційні сесії) – понад 120 учасників, з-поміж яких не лише знані в Україні медіадослідники, а й відомі медіаексперти, медіатренери та медіапрактики. Упродовж 2-х днів виголошено 60 наукових доповідей із актуальних проблем розвитку сучасного  медіазнавства як нової школи, що приходить на зміну традиційній школі журналістики, з яких близько 20-ти – в аспекті європейського медіадискурсу.
В обговоренні проблем сучасної медіаосвіти та медіаграмотності взяли участь 38 українських експертів – представників влади, науковців, журналістів.

horbenkoВідкрила конференцію директор Інституту журналістики, кандидат педагогічних наук, доцент  Галина Горбенко.

Із вітальними словами та доповідями на пленарному засіданні, яке модерували кандидат педагогічних наук, доцент  Галина Горбенко, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Віторія Іващенко, викладач кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики Олександра Гондюл, виступили:

 

 • plenarne 1голова Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України Сергій Томіленко, який виголосив також доповідь «Фізична безпека журналістів в Україні. Робота медіа в надзвичайних умовах, спричинених COVID-19»;

 

 • plenarne 2генеральний директор Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», заслужений журналіст України Олександр Харченко;

 

 

 • plenarne 3голова комітету Незалежної медіапрофспілки України, кандидат наук із державного управління, доцент Сергій Штурхецький із подальшим виголошенням доповіді «Цифрова безпека журналістів в умовах пандемії COVID-19: Особливості сприйняття медіа спільнотою України»;

 

 • plenarne 4завідувач кафедри політичних наук Латвійського університеті, незалежний експерт Конгресу місцевої та регіональної влади Ради Європи, професор державного управління Івета Рейнхолде (Iveta Reinholde), яка свою доповідь, підготовлену разом із колегою – Генеральним секретарем Латвійської трансатлантичної організації Сігітою Струбергою (Sigita Struberga), присвятила проблемі «ЗМІ як інструмент урядової стратегічної комунікації під час пандемії COVID-19»;

 

 • plenarne 5plenarne 6заступник декана факультету туризму Університету Жирони – доктор наук Льюїс Короміна Солер (Lluis Coromina Soler), який передав вітання від декана факультету – Майо Фернандеса Хоакіма (Majó Fernández Joaquim) й надав слово для виголошення доповідей «Як оновити освітню програму з реклами, щоб відповідати вимогам цифрового середовища» та «Оновлення освітньої проблеми бакалаврського рівня з реклами та зв’язків із громадськістю. Досвід Університету Жирони» своїм колегам – докторові наук у галузі аудіовізуальної комунікації та реклами, професору Сільвії Еспінозі Мірабет (Sílvia Espinosa Mirabet) та асистентові викладача факультету туризму Серрі Сімону Жорді (Jordi Serra Simón).

ivashenkoПленарне засідання продовжила доповідь доктора філологічних наук, старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, голови Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів Вікторії Іващенко  «Медіазнавство в науковому дискурсі: моделювання за параметрами “зони сусідства” та “рівень концептуалізації”», яка окреслила предметну сферу сучасного медіазнавства як сукупності наукових дисциплін, що вивчають медіа.

Подихом сьогодення стала доповідь «Термінологія коронавірусу в хорватському медійному дискурсі», яку підготували троє докторів наук Інституту хорватської мови та мовознавства, наукові радники Міліца Міхалєвіч (Milica Mihaljević) і Лана Худечек (Lana Hudeče) та старший науковий співробітник  Крістіан Льюїс (Kristian Lewis).  Доповідь присвячено створенню термінологічної бази даних.

Хорватський медійний дискурс продовжила завідувач Центральної бібліотеки Русинів і Українців Хорватії Катарина Тодорсев-Хлача, яка виголосила доповідь «Новини Хорватської бібілотечної асоціації — фахове видання, інформаційний часопис або архів товариства?».

На завершення пленарного засідання Роман Ратушний, старший викладач кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, ознайомив присутніх з унікальними фотографіями, які спеціально зібрав для своєї презентації  «Українські січові стрільці та їхня роль у зародженні національної військової фотожурналістики».

Першого конференційного дня на окремому засіданні було також презентовано наукові видання з теорії і практики реклами та зв’язків із громадськістю (кандидат наук із соціальних комунікацій І. Афанасьєв, студентка ІІ-го курсу О.  Ільїнова), із бібліотекознавства (кандидат історичних наук І. Стамбол) та видавничої справи (кандидат філологічних наук М.  Александрович).  Модератором заходу  була викладач кафедри реклами та зв’язків із громадськістю Інституту журналістики Дар’я Харамурза (учасники: М. Александрович, І. Афанасьєв, О.  Воскобойнікова-Гузєва, І. Стамбол, Т. Поліщук, В.  Іващенко, В. Сошинська, О. Барна, О. Одаренко).

Під час конференції працювало 6 секційних засідань:

 • «Журналістика, журналістикознавство й медійна практика: пріоритети України та новітні парадигми ЄС» (модератори: кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Віталій  Гандзюк, викладач кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики Олександра Гондюл; учасники й доповідачі: Е. Огар, А. Шинкарук, О. Харченко, Д.  Харамурза, П.  Катеринич, Ю. Усенко, О. Федорова, Р. Ратушний, М. Васьків, О.  Зайковська, Я. Сошинська, А. Савчук, Б. Пащенко, Р. Трифонов, О. Холод, О.  Хамедова, О.  Бикова);
 • «Сучасне рекламознавство та практика рекламної діяльності: медійні аспекти досвіду ЄС в Україні» (модератори: доктор історичних наук, професор Леонід Новохатько, кандидат історичних наук Ілля Афанасьєв; учасники й доповідачі: Р.  Пикалюк, А.  Алфьоров, В. Пітцик, М. Соколовська, М. Нетреба, Т.  Бєлофастова, Т. Ужанська, О.  Яремчук, Х.  Копильчак, М. Стахів, М. Тебешевська, Д.  Харамурза, О. Федорова, В.  Сошинська, О.  Ільїнова);
 • «Інформаційна політика в діалозі “ЄС — Україна”» (модератор – кандидат історичних наук Галина Піскорська; учасники й доповідачі: Н. Зражевська, З. Шевчук, О.  Шевченко, О. Барна);
 • «Бібліотечно-інформаційні установи та нові медіа: європейський досвід в українських реаліях» (модератор – доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник Олена Воскобойнікова-Гузєва; учасники й доповідачі: В. Сошинська, В. Копанєва, І. Стамбол, Т.  Поліщук, Н. Терещенко, М. Макарова; студенти: Т.  Дмитренко, М. Зуєва, В. Сябрук, Л. Варченко-Троценко);
 • «Формування інноваційних видавничих стратегій в умовах європейського ринку. Цифрові медіа у видавничій справі» (модератор – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Лариса Масімова; учасники й доповідачі: М. Женченко, І. Женченко, Н.  Зелінська, В. Шпак, О. Осмоловська, О. Бондар, Т.  Єжижанська, О. Вишинська, В.  Іващенко);
 • «Мова і метамова сучасного медіазнавства в системі освіти та фаховій комунікації: наративи України та ЄС» (модератор – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Вікторія Іващенко; учасники й доповідачі: С. Любимова, І. Лакомська, Г.  Юксель, Н. Ажогіна, О.  Попкова, Я. Просяннікова, Ю. Марченко).

У межах конференції засідали 3 круглі столи, 5 панельних дискусій, 4 з яких разом із 3-ма навчально-демонстраційними сесіями відбулися в межах одного з круглих столів:

 • круглий стіл «Онлайн-журналістика в сучасних умовах: виклики і перспективи» (модератор – кандидат наук із державного управління, доцент, голова комітету Незалежної медіапрофспілки України Cергій Штурхецький; учасники й доповідачі: З. Алфьорова, Н. Стеблина, В. Іващенко, Т. Поліщук, А. Лісневська, В. Сошинська, О.  Одаренко, Я. Фруктова, Г. Юксель), на якому обговорювалися питання теоретичного вивчення феномена онлайн-журналістики та її практичної реалізації, проблематика медіаландшафту України, розроблення методики його дослідження;
 • круглий стіл «Медіа і пандемія коронавірусної хвороби» (модератор – старший викладач кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики Оксана Одаренко; учасники й доповідачі: В. Садівничий, Т. Куцай, О. Гондюл), який засвідчив актуальність проблеми вдосконалення етичних аспектів професійних стандартів журналістів із огляду на значне поширення токсичного  контенту, «мови ворожнечі», практик стигматизації у медіа часів пандемії Covid-19, значний рівень загроз, що несе пандемія Covid-19 для професійної журналістської спільноти;
 • круглий стіл «Медіаосвіта і медіаграмотність: досягнення ЄС та перспективи України» (модератори: доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, президент ГО «Українська асоціація медіапсихологів і медіапедагогів» Любов Найдьонова; кандидат педагогічних наук, доцент Яна Фруктова; 47 учасників – доповідачів та експертів), який працював за окремою програмою;
 • панельна дискусія «Актуальні аспекти сучасної європейської інформаційної безпеки» (модератор – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Олександр Курбан; учасники: О. Гондюл, М. Колодюк, І. Іванова, К. Яресько, С. Аврамченко, J. Gudelis, М. Колодюк), на якій обговорювалася проблема поширення серед широких кіл громадськості знань про медіабезпеку, напрацювання навичок критичного мислення та захисту персонального інформаційного простору від атак пов’язаних із соціальною інженерією.

На підсумковому пленарному засіданні, яке модерувала кандидат наук із соціальних комунікацій  Вікторія Сошинська, після звітування керівників усіх секцій, круглих столів, панельних дискусій, презентації видань було виголошено ухвалу Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси», в якій сформульовано 17 підсумкових положень.

 

Інститут у соціальних мережах