Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 8 квітня 2021 р.

vr 0804 18 квітня 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради Інституту журналістики.

Під час зустрічі відбулось обговорення нової освітньо-професійної програми «Автор та ведучий телевізійних програм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань: 02 Культура і мистецтво; спеціальність: 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво).

За результатами засідання Вченої ради було затверджено:

  • нову редакцію освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань: 02 Культура і мистецтво; спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; гарант – докт. наук із соц. комунікацій О.В. Воскобойнікова-Гузєва);
  • перелік каталогу вибіркових дисциплін для магістрів;
  • форми проведення семестрових іспитів.

Також за рішенням членів Вченої ради було рекомендовано до друку навчальний посібник докт. наук із соц. комунікацій Н.І. Зражевської «Теорія медій та суспільства».

Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 8 квітня 2021 р.
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 8 квітня 2021 р.
Засідання Вченої рад...
Засідання Вченої ради Інституту журналістики від 8 квітня 2021 р.

Інститут у соціальних мережах