ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції»

26 травня в Інституті журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка у рамках «Фестивалю науки-2017» проведено виїзну секцію ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції».

Секція проходила під назвою «Бібліотечно-інформаційна діяльність в умовах євроінтеграції».

З вітальним словом до учасників конференції звернулася О. В. Воскобойнікова-Гузєва, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Київського університету імені Бориса Грінченка, а також виголосила доповідь за темою «Європейські центри підготовки фахівців інформаційно-бібліотечної справи”.

З доповіддю «Бібліотечна освіта України в контексті трансформаційних змін» виступила І. Г. Романченко, кандидат історичних наук, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Свої думки з приводу щорічного проведення Львівського бібліотечного форуму в контексті євроінтеграційних процесів України висловила Є.В. Сошинська, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології Київського університету імені Бориса Грінченка.

До обговорення доповідей долучилися учасники конференції: М.В. Макарова, кандидат культурології, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології Київського університету імені Бориса Грінченка; магістрантка кафедри бібліотекознавства та інформології Київського університету імені Бориса Грінченка Г.В. ПадалкаТ.В. Кулієва, кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач сектором Національної наукової медичної бібліотеки України; Т.А. Остапенко, заступник директора з наукової роботи Національної наукової медичної бібліотеки України; І.В. Черняк, здобувач Київського національного університету культури та мистецтв, науковий співробітник НІЕЗ «Переяслав».

Будемо раді побачити учасників конференції у стінах Університету Грінченка наступного року!

 

Інформація про конференцію.

25-27 травня 2017 року на базі Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна» відбулася ХІХ Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції», яка проводилася з метою обговорення основних положень та аналізу шляхів удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення вищої освіти і науки у контексті інтеграції до європейського освітнього та наукового простору.

Робота конференції проводилася за такими напрямами:

-                  «Оновлення цілей і змісту вищої освіти з урахуванням світового досвіду та принципів сталого розвитку»

-                  «Удосконалення мовної, інформаційної підготовки студентів та магістрантів»

-                  «Правове регулювання суспільних відносин»

-                  «Соціально-психологічні проблеми молоді сучасного українського суспільства»

-                  «Характерні особливості сучасної інклюзивної освіти»

-                  «Актуальні проблеми фінансів, банківської справи та страхування»

Учасників конференції привітав директор Білоцерківського інституту економіки та управління Університету «Україна», доктор економічних наук, професор Петро Іванович Юхименко.

На пленарному засіданні прослухали доповіді П.М. Леоненка, О.М. Загурського, Т.М. Косач, О.П. Хомчук (м. Біла Церква), В.Тадеуша (м. Краків, Польща), Дж. Единака (м. Бжескеу, Польща), А.С. Стаценка (м. Мінськ, Біларусь). Після пленарного засідання роботу конференції продовжили за секціями.

 

Відео з учасниками конференції можна проглянути за посиланням: https://www.facebook.com/astudia.grinchenko/?fref=ts

 

Інститут у соціальних мережах