Науково-практичний семінар «Професійна підготовка фахівців медіа-сфери в поліфункціональному освітньому середовищі»

 

30 жовтня в Інституті журналістики відбувся науково-практичний семінар «Професійна підготовка фахівців медіа-сфери в поліфункціональному освітньому середовищі».

Модератор – заступник директора з наукової роботи, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник В.Л. Іващенко. Учасники семінару: заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат філологічних наук, доцент О.А. Росінська; завідувач кафедри реклами та зв’язків із громадськістю, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Л.М. Новохатько; завідувач кафедри журналістики та нових медіа, доктор філологічних наук, професор О.О. Семенець; завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник О.В. Воскобойнікова-Гузєва; завідувач кафедри видавничої справи, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Л.Г. Масімова; координатори з наукової роботи за кафедрами – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент В.Є. Сошинська, кандидат історичних наук І.Ю. Афанасьєв, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Н.М. Вернигора, кандидат педагогічних наук, доцент Я.С. Фруктова;  старший викладач Т.І. Поліщук.  Актуальними для обговорення стали проблеми: 

  • «Професійна підготовка фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи (ІБАС) в умовах трансформації інформаційного середовища» (О.В. Воскобойнікова- Гузєва); 
  • «Професійна підготовка фахівців із реклами та зв’язків із громадськістю в умовах трансформації медіа-сфери» (Л.М. Новохатько, І.Ю. Афанасьєв);
  • «Аналіз медійних дискурсивних практик як складник професійної підготовки журналістів» (О.О. Семенець);
  • «Видавнича освіта: підготовка фахівців нової формації» (Л.Г. Масімова, Н.М. Вернигора).

Інститут у соціальних мережах