zrazhevska
Контактна інформація

n.zrazhevska@kubg.edu.ua
вул. М. Тимошенка 13-Б, каб. 110

Зражевська Ніна Іванівна

Професор кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор наук із соціальних комунікацій

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Комунікаційні технології
  • Теорія масової культури сучасного суспільства
  • Дослідження медіаринку. Інформаційно-комунікаційний менеджмент

Біографія

Закінчила в 1985 р. Дніпропетровський державний університет ім. О. Гончара. Філолог, викладач російської мови та літератури. Кандидат філологічних наук з 1992 року. Кандидатську дисертацію захистила в 1991 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту літератури АН України – кандидат філологічних наук за спеціальністю «теорія літератури».

Доктор наук із соціальних комунікацій з 2013 року. Дисертацію захистила в 2012  в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.

Професор ВАК з  2015 р.

Стаж педагогічної, наукової та науково-педагогічної роботи  у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації більше 30 років.

Основні етапи педагогічної діяльності 

1986-1987 р. ассистент кафедри зарубіжної літератури Криворізького педагогічного інституту.

1987- 1990 р. –аспірантка відділу теорії літератури Інституту літератури АН України.

1991-1994 р.– старший викладач кафедри видавничої справи та редагування Київського політехнічного інституту.

1994-1997р. – докторантка відділу теорії літератури Інституту літератури НАН України.

1997-1999 р. – доцент кафедри романо-германської  філології Інституту бізнесу (м. Черкаси).

1990-2000 р. – доцент кафедри засобів масової інформації Інституту соціального управління та права (м. Черкаси).

2000- 2002 р. – завідувач кафедри мовної підготовки Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

2002-2004 р. – завідувач кафедри засобів масової комунікації Черкаського національного університету ім.. Б.Хмельницького.

2004-2005-р. доцент кафедри засобів масової комунікації Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

2005-2006 р. – завідувач кафедри видавничої справи та редагування Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

2006 –2013 р. доцент кафедри видавничої справи та редагування Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького

2013 – 2020 р.  професор, завідувач кафедри медіакомунікацій Українського католицького університету.

2020 – професор кафедри журналістики та нових медіа Університету ім. Б. Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

Медіакультура, медіаграмотність, медіакритика, комунікаційні технології, медіапсихологія, медіатекст в системі культури, медіаантропологія.

 

Має більше 70  публікацій, з них монографія

  • Зражевська Ніна Іванівна. Розуміння медіакультури: комунікація, постмодерн, ідентичність, ідеології, медіаконтроль: монографія /Черкаси: видавець  Чабаненко, 2012 – 408 с.
  • Дві колективні монографії.
  • Соціальні комунікації: результати досліджень – 2014 : колективна монографія [За наук. Ред. О. Холода; автори : Л. Городенко, Н. Зражевська, Н. Іщук та ін.]. – К. : КНУКіМ, 2014. – С. 49-70.
  • Соціальні комунікації: результати досліджень – 2013 : колективна монографія [За наук. Ред. О. Холода; автори : Дзівірскі М., Зражевстка Н., Ільганаєва В. Та ін.]. У 3-х т. – Т. 1 : Теорія та історія соціальних комунікацій. –  К. : КНУКіМ, 2014. – 235 с. – С. 44 – 75.

 

  • Автор курсу лекцій  “Масова комунікація і культура” - Черкаси, 2006.
  • Методичних рекомендацій: “Теорія інформаціїї. Комунікативний аспект”. Черкаси, 2008.
  • Словника термінів з соціальної психології. Черкаси, 2010.

Інше

Член національної спілки журналістів України з 2007 р.

Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з філологічних наук та соціальних комунікацій з 2015 по 2018 р.

Член навчально-методичної комісії з журналістики та соціальних комунікацій МОН України з 2015 р.

Член наукового колективу (Інститут журналістики та міжнародних відносин КНУКіМ), який досліджує державну тему «Соціальні комунікації в Україні в контексті світової науки».

Член редколегії журналу «Вісник харківського національного університету ім.В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації» (з 2014 р. м. Харків).

Член редколегіі журналу Соціальні комунікації: теорія і практика" (ISSN 2524-0471 - Print; ISSN 2522-9125 - Online; Свідоцтво КВ № 21875-17775Р від 01.02.2016&

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах