Міжнародна діяльність

МІЖНАРОДНІ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ

 1. Підписано  договір із Університетом Короля Хуана Карлоса (Іспанія, Мадрид) – Г.В. Горбенко, В.Л. Іващенко, Г.А. Піскорська.
 2. Підписано Протокол про співпрацю з Міжнародною фундацією виборчих систем –  Г.В. Горбенко,  В.Л. Іващенко.

 

МІЖНАРОДНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОЄКТИ

 1. Міжнародний проєкт  «Фінська підтримка  української освіти “Навчаємось разом”»  –  І.В. Женченко, експерт кластеру «Освітнє середовище»  (проєкт закінчено в 2018–2019 р.).
 2. Проєкти Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів (керівник і координатор – В.Л. Іващенко):
 • «Термінографічна бази даних TERM_IN. Слов’янська термінографія = Terminographic Database TERM_IN. Slavic Terminography» (проєкт триває з 2018 р.). URL: http://term-in.net/naukov-proekti/611/http://term-in.net/en/naukov-proekti/612/;
 • «Словник термінів термінознавства» (проєкт триває з 2019 р.);
 • «Зведений бібліографічний покажчик “Слов’янська термінографія» (проєкт триває з 2014 р.).

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

1. Викладачі: 

 • Вернигора Н.М.  –  програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за підтримки Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень (Університет Менделя в Брно, Чехія), Празька академія виконавських мистецтв (Чехія), Остравський технічний університет (Чехія) – сертифікат про підвищення кваліфікації (2020 р.);
 • Осмоловська О.А.  –  міжнародне науково-педагогічне стажування (180 год) у рамках проєкту «Eastern European Center of the Fundamental Researchers» (Mendel University in Brno, Чехія) – сертифікат про міжнародне стажування (2020 р.);
 • Шпак В.І.  –   сертифікований міжнародний курс з наукового підвищення кваліфікації (стажування) європейського освітнього проєкту «Інноваційні методи та технології навчання: найновіше в європейській освітянській практиці» за напрямом  «Видавнича справа» (Wyższa Szkoła Lingwistyczna у Ченстохово, Польща) – сертифікат про міжнародне стажування (2020 р.);
 • Хомінський С.Й.  –  стажування «Освіта і наука без кордонів», Університет імені Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Республіка Польща), гуманітарний факультет, Люблінський науково-технологічний парк (Люблін, Республіка Польща) – сертифікат про міжнародне стажування (1 жовтня 2017 р. – 28 лютого 2018 р.).

2.  Студенти: 

 • Гаєвська П. (група ВСРб-1-19-4.0д)  –  навчання за інтенсивним модулем Школи молодих фахівців: «Дослідження Європейського Союзу – внутрішня та зовнішня політика» (Відділ політології Факультету соціальних наук Латвійського університету  у співпраці з Міністерством закордонних справ) (вересень – грудень 2020 р.).

 

ЗАЯВКИ НА ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ

Виграно заявки на гранти:

 •   Осмоловська О.А. (автор заявки та cтендовий учасник) – індивідуальний грант на безкоштовну стендову участь за програмою Frankfurt Kids 5.1/6.1. (Франкфуртська книжкова виставка = FRANKFURTER BUCHMESSE 2019);
 •   Іващенко В.Л. (керівник і координатор) – проєкт Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів «Термінографічна бази даних TERM_IN. Слов’янська термінографія = Terminographic Database TERM_IN. Slavic Terminography» (вебсторінка на сайті ТК МКС: http://term-in.net/naukov-proekti/611/ ; http://term-in.net/en/naukov-proekti/612/) – офіційний лист-підтвердження від координатора комісій при МКС проф., доктора наук Інституту славістики Яна Станіслава Словацької академії наук (Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV).

На розгляді  заявки:

 • Осмоловська О.А.  –  колективний грант інклюзивний онлайн-медіахаб: Гранти “Море можливостей”, програма «Мріємо та діємо» (2021);
 • Іващенко В.Л. – заявка та офіційний лист-запит стати спостерігачем ELEXIS (European Lexicographic Infrastructure) та отримати грант на виконання дослідницького проєкту  «Лексичний мінімум медіазнавця» (2021);
 • Александрович М.В. – індивідуальний грант / Challenges for Independent Publishers in the USA and Ukraine: Commonalities and Differences = Проблеми незалежних видавництв у США та Україні: спільне й відмінне (програма імені Фулбрайта).

 

ІНШІ ВИДИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

Іващенко В.Л.:

 • голова Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів (ТК МКС), координує наукову роботу членів Комісії у 3-х міжнародних проєктах;
 • головний редактор міжнародного наукового журналу «Вісник Термінологічної комісії при МКС = Bulletin of the Terminology Commission under ICSS»;
 • працює у складі міжнародної ради часопису «Прилози» (Відділення мовознавства та літературознавства Македонської академії наук і мистецтв) та наукової ради Міжнародного центру антрополінгвістики і термінології у Вищій лінгвістичній школі у Варшаві;
 • рецензент зарубіжних наукових видань: «Словенска терминологиjа данас» (Београд: Српска академија наука и уметности, 2017. Књига 28); «W dialogu jzyków i kultur» (Warszawa: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 2017. T. VI); «Rasprave: Journal of the Institute of Croatian Language and Linguistics» (2020), яке входить до Scopus, WoS  та ін. наукометричних баз.

Шпак В.І.:  

 •  бере участь у розробленні  та реалізації програми спільного випуску наукових видань НАН ВО України і видавництва «GS Publishing servis» США.

 

ГОСТЬОВІ ЛЕКЦІЇ

 1. Гостьова лекція проф., директора Інституту економіки Латвійської академії наук Ніни Лінде (Dr., asoc. Prof. Nina Linde, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta direktore, Baltijas Ontopsihologijas asociācijas prezidente) – 15.12.2020 для студентів 2 курсу спеціальності 061«Журналістика» освітньої програми «Видавнича справа та редагування».
 2. Гостьова лекція доктора філософських наук, проф., завідувача відділу освіти Бакинського центру мультикультуралізму Ірини Олександрівни Куніної на тему «Мультикультуралізм медіа: україно-азербайджанські стосунки» (28.12.2020) – для студентів 1 курсу спеціальності 061«Журналістика» освітньої програми «Видавнича справа та редагування».
 3. Гостьова лекція проф., радника Бакинського Міжнародного Центру Мультикультуралізму (державна установа Азербайджану) Тофіга Аббасова на тему «Роль історичної правди в міжнародній комунікації» (25.02.2021) для студентів 2-го курсу спеціальності 061«Журналістика» освітньої програми «Видавнича справата редагування».
 4. Гостьова лекція проф. Силезького університету Олександри Синовець на тему «Why do social scientist need Facebook?»   (18.03.2021) для студентів 5-го курсу спеціальності 061 «Журналістика» освітньої програми «Контент-продюсування цифрових медіапроєктів». 

 

ВИЙШЛИ ДРУКОМ СТАТТІ В SCOPUS / WoS

 • Krainikova Т., Krainikov Е., Yezhyzhanska Т.  Media behavior of youth in the COVID-19 pandemic in Ukraine. Innovative Marketing. Volume 17, 2021, Issue 1, pp. 94–108 (Scopus);
 • Іващенко В.Л., Горбенко Г.В., Гіденко С. Термінографічна база даних TERM_IN у міжслов’янському діалозі: архітектоніка та проєктування // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,  2020, Vol. 46 No. 2, str. 669–691 (Scopus, WoS); 
 • Шпак В., Осмоловська О., Масімова Л.,  Романюк Н. Inclusive  Literature as an innovative marketing resource of publishing activities // Innovative Marketing, Volume 16, Issue 2, 2020 (Scopus);
 • Zhenchenko M., Melnyk O., Miroshnychenko V., Zhenchenko I. Electronic Textbooks for Ukrainian Education: Statistics, Models of Development, Quality Problems // CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 27-32. P. 721–733 (Scopus);
 • Yezhyzhanska T., Krainikova T., Masimova L. Book PR: do readers influence on the communication of publishing company? // Innovative Marketing. Volume 15 2019, Issue 4, pp. 66–77 (Scopus);
 •  Iedynak G., Galamandjuk L., Ivashchenko V. at all. Psychosocial aspects of improving physical activity of children with chronic diseases. Journal of Physical Education and Sport. 2017. Vol. 17(3). С. 1186–1191 (Scopus).

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ  КОНФЕРЕНЦІЙ, КРУГЛИХ СТОЛІВ, ЗАСІДАНЬ

 • Міжнародна науково-практична конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» (13-14.11.2020; співголови: Г.В. Горбенко, В.Л. Іващенко);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Виклик COVID-19: безпековий та інформаційний виміри» (7.05.2020; один із організаторів – В.І. Шпак);
 • Міжнародних наукових симпозіумів і конференцій (головування і/або член міжнародного оргкомітету – В.Л. Іващенко): «Словенска терминологија данас» (11–13.05.2016, Белград, 2016 р.); Міжнародної наукової конференції «Terminologia słowiańska: dziś i jutro»(25–26.05.2017, Варшава, Польща); міжнародного круглого столу «Terminološki izazovi i novi smjerovi znanstvenih istraživanja» (9 травня 2019 р., Загреб, Хорватія);
 • засідань Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів (головування – В.Л. Іващенко): «Словенска терминологија данас» (11.05.2016, Белгра, 2016 р.); «Aktualne problemy terminologii słowiańskiej» (25.05.2017, Варшава, Польща); робочого засідання (9 травня 2019 р., Загреб, Хорватія); онлайн-засідання (29.06.2020 р., Київ – Загреб – Любляна – Варшава – Белград – Скоп’є).

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МІЖНАРОДНИХ КОНКУРСАХ ТА  КОНФЕРЕНЦІЯХ

Переможці Міжнародного конкурсу креативних медіакомунікаційних проєктів «То_МИ»:

 • Сергієнко Л.С. (диплом ІІ ступеня );
 • Мітрофанов О.І. (диплом ІІІ ступеня );
 • Савотіна В.В. (диплом ІІІ ступеня );
 • Швачко О.О. (диплом ІІІ ступеня ).

Учасчть у міжнародних конференціях:

 • Савотіна В.В. Інтернет-ресурси для промоції книговидавничої справи. Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій: Матеріали IІI Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Київ, 24–25 січня 2020 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. Київ, 2020. С. 139–141.

Інститут у соціальних мережах