Навчально-методична робота

Підручники, посібники та навчально-методичні матеріали,

видані викладачами кафедри

__________________________________________________________________________

 

Shpak SPTСловник поліграфічних термінів: книга редактора / укл. В.І. Шпак. – К. : ДП «Експрес-об'ява», 2018. – 144 с.

Рецензенти:
Ю.В. Бондар – кандидат політичних наук, завідувач кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Л.Г. Масімова – кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри видавничої справи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка;
В.Л. Іващенко – доктор філологічних наук, професор кафедри видавничої справи, заступник директора Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Пропонований словник узагальнює сучасні трактування основних поліграфічних термінів та покликаний бути підґрунтям для вивчення курсу «Поліграфія» студентами редакційно-видавничих професій.
Видання буде корисним і для видавців-практиків та всіх, хто цікавиться видавничою галуззю.

 

Shpak USVШпак В.І. Управління сучасним видавництвом: книга редактора : навчальний посібник / В.І. Шпак. – К. : ДП «Експрес-об'ява», 2018. – 396 с.

Рецензенти:
Ю.В. Бондар – кандидат політичних наук, завідувач кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Л.Г. Масімова – кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач кафедри видавничої справи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка;
В.Л. Іващенко – доктор філологічних наук, професор кафедри видавничої справи, заступник директора Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

У навчальному посібнику дана характеристика сучасного видавничого ринку України, розглянуто основні засади видавничої діяльності, проаналізовано види та структуру видавництв, наведено матеріал по системі регулювання та управління видавничою діяльністю, визначені особливості трансформації видавничої діяльності в
сучасних умовах. Особливу увагу приділено: змісту, основним етапам та управлінню редакційно-видавничими процесами; системі планування у видавництві; управління витратами і цінами; започаткуванню видавничого підприємництва.
Книга призначена для студентів редакційно-видавничих спеціальностей, видавців-практиків, всіх, хто цікавиться видавничою галуззю.

__________________________________________________________________________

Підручники

 

Obklad komp grafЖенченко І. В., Женченко М. І. Комп’ютерна графіка: Adobe Photoshop: навч. посіб. / Ігор Женченко; Марина Женченко. — Київ: Жнець,  2017. — 96 с.: іл.

У посібнику запропоновано найбільш ефективну при опануванні комп’ютерних програм методику викладання основ роботи в програмі растрової графіки Adobe Photoshop — виконання  студентами практичних завдань з ілюстрованими покроковими інструкціями.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей «Видавнича справа та редагування», «Журналістика», «Реклама та зв’язки із громадськістю», а також усіх, хто хоче навчитися працювати у популярный програмі растрової графіки Adobe Photoshop.

 

__________________________________________________________________________

Методичні рекомендації

bookLG1

 

 

 

Масімова Л. Г. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра: методичні матеріали для студентів напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» / Л. Г. Масімова. – К. : Білий тигр, 2015. – 33 с.

 

bookLG2

 

 

 

Масімова Л. Г. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра: методичні матеріали для студентів напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» / Л. Г. Масімова. – К. : Білий тигр, 2017. – 30 с.

 

 

 

__________________________________________________________________________

Вийшли друком:

bookKE2 bookKE1 shpak1bookRV1 poet1

__________________________________________________________________________

 

Навчально-методична діяльність

 

Викладання дисциплін викладачами кафедри здійснюється відповідно до навчальних програм. Перелік дисциплін:

 

Масімова Лариса Гагіківна

Семіотика медіа тексту

Газетно-журнальні видання

Редакційна підготовка видань: Газетно-журнальні видання

Медіаконсалтинг

 

Іващенко Вікторія Людвігівна

Редагування та стилістика

Сучасні медіакомунікативні технології

 

Шпак Віктор Іванович

Поліграфія

Видавниче планування: бізнес-план

Практика реклами у видавничій справі: Організація роботи рекламних структур у видавництві

Управління сучасним видавництвом

 

Вернигора Ніна Миколаївна

Основи видавничої справи і редагування

Основи видавничої справи: Коректура і загальне редагування

Редакційна підготовка видань: Наукові видання

Редакційна підготовка видань

Практикум з редакційної майстерності

 

Полковенко Тарас Вікторович

Редакційна підготовка видань: Електронні видання

Редакційна підготовка видань: Науково-популярні видання

Дизайн друкованих медій

Комп`ютерно-видавничі технології

 

Паливода Юлія В’ячеславівна

Основи видавничої справи: Макетування та верстка

Основи видавничої справи

Книжкові видання

Реклама видавничого продукту

 

Романюк Наталя Сергіївна

Університетські студії: Я - студент

Книжкові видання

Технології виробництва та розміщення рекламного продукту: Технології виробництва поліграфічної продукції

Практикум ”Підприємництво у видавничій справі”

 

Александрович Марина Василівна

Основи видавничої справи: Коректура і загальне редагування

Редакційна підготовка видань: Довідкові видання

Редакційна підготовка видань: Навчальні видання

Практикум з редакційної майстреності

 

Осмоловська Олена Анатоліївна

Історія видавничої справи

Інклюзивна література у сучасному книговиданні

Теорія та практика видавничої справи: Адміністративний менеджмент у видавничій справі

Міжнародний видавничий бізнес

Історія видавничої справи

 

Харченко Олег Валентинович

Переклад з англійської мови в редакторській практиці

 

Женченко Ігор Вікторович

Комп`ютерна графіка

Дизайн акцидентної продукції

 

Єжижанська Тетяна Сергіївна

Медіарілейшнз

Теорія та практика видавничої справи: Маркетинг видавничої продукції і поліграфічних послуг

Практика PR у видавничій справі: Іміджмейкінг

Практика PR у видавничій справі: Організація PR-заходів

Практика реклами у видавничій справі

Практикум ”Промоція новинок книгодруку”

 

Заніздра Олена Олександрівна

Продюсування шоу-програм

Монетизація медіа

Редакційна підготовка електронних видань

Редакційна підготовка електронних видань: Інтернет-ЗМІ

 

Крайнікова Тетяна Степанівна

Книжкові видання

Інноваційні стратегії видавничої справи

 

Бабенко Віталій Олексійович

Економіка видавничого підприємства

Правове регулювання видавничої справи

Економіка видавничого бізнесу

 

Іващук Антоніна Анатоліївна

Газетно-журнальні видання

 

Грозна Олена Олегівна

Дизайн та верстка

Акцидентна продукція

 

Бородкіна Ірина Лаврентіївна

Веб-дизайн та основи HTML

 

Сошинська Вікторія Євгенівна

Електронна комерція

Практикум підприємництва у видавничій справі

 

Шкавро Володимир Володимирович

Практикум з редакційної майстерності

 

Чернявський Тарас Вікторович

Дизайн та верстка

Акцидентна продукція

 

Зелінська Анастасія Андріївна

Редакційна підготовка електронних видань: Електронні книги

Електронні рекламні видання

 

 

Інститут у соціальних мережах