Навчально-методичний семінар

ms 410 лютого 2021 року відбувся методичний семінар викладачів кафедри видавничої справи Інституту журналістики.

На методичному семінарі викладачі кафедри обговорили форми і методи навчання, зокрема, інноваційні методи, такі як контекстне, імітаційне та проблемне навчання, обмінялися професійним педагогічним досвідом. Особлива увага зверталась на студентоцентрований підхід до навчання. Масімова Л.Г., завідувач кафедри, наголосила на важливості використовувати підхід «рівний-рівному». Вона поділилася досвідом організації і проведення лекцій, де особлива увага звертається на мотивацію студентів до навчання та відслідковування зворотного зв’язку. 

ms 1 ms 2 ms 3

На методичному семінарі говорили про такі різновиди лекцій, як лекції-бесіди, лекції-дискусії, лекції-конференції, лекції-консультації, проблемні лекції. Викладачі кафедри у навчальному процесі проводять семінари у вигляді тренінгів, пресконференцій, ділових ігор, дискусій (круглі столи, дебати, симпозіуми, у форматі «мозкових штурмів» та ін.). Особливою популярністю користуються практичні заняття у форматі проєктної роботи, що пов’язано з практико-орієнтованим навчанням в Університеті Грінченка. Такі форми навчання передбачають заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу. Новітні підходи до навчання передбачають створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії. 

Досвід, здобутий під час методичного семінару, викладачі кафедри зможуть використати для побудови освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього процесу.

Інститут у соціальних мережах