Практика

Навчання за освітньою програмою «Видавнича справа та редагування» передбачає проходження студентами низки практик: навчальних, виробничих, переддипломних, а також практики з тематичної спеціалізації.

Щороку перелік баз практики розширюється, а зміст програм практик оновлюється. Станом на початок 2021 р. укладено і реалізується близько 27 угод з різними базами практики: це видавництва («АДЕФ-Україна», «Баланс Бізнес Букс», «Балтія-друк», «Видавництво Старого Лева», «Видавнича група КМ-БУКС», «Видавничий центр “12”», «Жнець», «Наш формат», «Ранок», «Рідна мова», «Родовід», «Розумники», «Смолоскип», «Час майстрів», «Експрес об’ява» та іншими), державні установи (Український інститут книги), інтернет-ЗМІ («Читомо», «МЦФЕР-Україна» та інші), рекламні агентства (ТОВ «Нерухомі» тощо) та іншими. Практична підготовка студентів також проводиться у Центрах компетентностей Інституту журналістики та інших структурних підрозділах Університету.

Кафедра видавничої справи розробила наскрізну програму практики та програми кожного виду практики відповідно до змісту та завдань майбутньої професії. Реалізація практико-орієнтованого навчання передбачає, що значну частину освітнього процесу на 4 курсі навчання займають різні види практик. 

Роботодавці, на чиїх базах студенти проходять практику, завжди позитивно оцінюють рівень підготовки студентів.

Графік практики 2020-2021 н.р.


 

Як проходять практику студенти-видавці

Завантажте презентації

         Видання "Читомо"                           ГО НВО "Дух і літера"                     ТОВ "МЦФЕР-УКРАЇНА"

chytomo duh litera MCFER

           Видавництво "Смолоскип"              "Видавництво Старого Лева"           Український інститут книги

Smoloskyp starogo leva UIK

                 Видавництво  "Родовід"                                          Видавництво  "Жнець"  
  praktyka rod      zhnec

 

 БАЗИ ПРАКТИК


adefbalansbiznesbookbaltiyachasmaystrivkmbooksmachaon

astudiya ekspressgolosukrnashformat

rozumnykyridnamova ranok   neruhominanvouchytomo

grinchinform mcfrvslzhhnec

vc12ukrinformuiksmoloskypskarbnyca   rodovid

 

 

 

Інститут у соціальних мережах