Масімова Лариса Гагіківна_доцент
Контактна інформація

(044) 485-21-61
l.masimova@kubg.edu.ua
вул. М. Тимошенка 13-Б, каб. 117

Масімова Лариса Гагіківна

Завідувач кафедри видавничої справи

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Біографія

У 2008 році захистила дисертацію за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики на тему: «Концепція людини та світу в публіцистичній і художній творчості Умберто Еко». Роботу виконала на кафедрі історії журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2012 року працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка  на посаді доцента кафедри реклами та зв’язків з громадськістю.

Професійний і науковий інтерес

  • Семіотика медіатексту
  • Медіаконсалтинг
  • Жанри пресової журналістики

Інше

 

Автор понад 20 публікацій, з них 1 навчального довідника, який постійно використовують студенти університету, а також  сертифікованого електронного навчального дистанційного  курсу «Газетно-журнальні видання».

Посилання на електронні ресурси Університету.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах