Вернигора
Контактна інформація

n.vernyhora@kubg.edu.ua
вул. М. Тимошенка 13-Б, каб. 110

Вернигора Ніна Миколаївна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат наук із соціальних комунікацій

Біографія

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, 2003 р. Спеціальність – викладач української мови та літератури.

Тема кандидатської дисертації: Книговидання для дітей в Україні ХХ століття: типологія, проблематика, жанрові особливості, 2013 р.

 • 1996–1999 рр. – заступник головного редактора журналу «Пізнайко»;
 • 1999–2000 рр. – редактор видавництва «Бібліотека українця»;
 • 2000–2004 рр. – головний редактор газети «Веселка»;
 • 2000–2012 рр. – редактор навчально-видавничої групи Інституту журналістики, відповідальний секретар шести наукових фахових видань «Наукові записки Інституту журналістики», «Українське журналістикознавство», «Актуальні питання масової комунікації», «Інформаційне суспільство», «Стиль і текст», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Журналістика»;
 • 2012–2016 рр. – керівник навчально-видавничої групи, відповідальний секретар наукових видань (на громадських засадах).
 • 2015–2016 рр. – розробник і керівник проекту НСПУ спільно з КМДА «Зелений час. Збірник літературно-художніх творів сучасних авторів для підлітків», упорядник видання.
 • З 2016 р. – заступник головного редактора наукового журналу Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка «Інтегровані комунікації».

 

 • 2004–2006 рр. – асистент кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2006–2011 рр. – викладач кафедри журналістики Інституту масової комунікації при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
 • 2012–2016 рр. – асистент кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2015–2016 рр. – доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
 • 2015 р. – розробник і модератор майстер-класу «Написання сучасної наукової статті» в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комунікаційні стратегії сучасної школи».

Професійний і науковий інтерес

 • Книговидання для дітей
 • Тексти для дитячої аудиторії
 • Дитячі літературно-художні тексти
 • Бібліографія

 

Інше

 

Навчальні та навчально-методичні видання:

Вернигора Н. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студ., які навч. за спец. «Журналістика», «Видавнича справа та редагування» / Н. М. Вернигора ; гриф МОН України № 14/18-Г-1351 від 01. 08. 2007 р. – К. : Інститут журналістики, 2007. – 128 с.

Вернигора Н. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч.-метод. комплекс / Ніна Вернигора ; Інститут журналістики. – К., 2004. – 27 с.

Вернигора Н. М. Журналістський фах. Газетно-журнальні жанри : навч.-метод. комплекс / укл.: Р. В. Радчик, Н. М. Вернигора ; Інститут масової комунікації. – К., 2008. – 20 с.

Вернигора Н. М. Написання сучасної наукової статті : методичні рекомендації. – К., 2015. – 28 с.

Авторка 1 навчального посібника (з грифом МОН України), 3 навчально-методичних видань, 36 наукових статей у фаховій періодиці.

 

Член Національної спілки письменників України з 2000 року. Авторка 12 літературно-художніх книжкових видань.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах