шпак
Контактна інформація

v.shpak@kubg.edu.ua
вул. М. Тимошенка 13-Б, каб. 110

Шпак Віктор Іванович

Професор

Біографія

Освіта:

– Київський політехнічний інститут (1979).

– Докторантура Міжнародної кадрової академії (2003). Доктор філософії в галузі економіки. Тема дисертації :«Становлення і розвиток малого підприємництва на етапі перехідної економіки України».

– Аспірантура Київського славістичного університету. Кандидат історичних наук. Тема дисертації «Розвиток видавничої справи в Україні в 1990–2010 рр.» (2011). Спеціальність – 07.00.01 історія України

– Доктор Історичних наук. Дисертація на тему «Мале підприємництво видавничої галузі України (1991–2010 рр.)» (2016). Спеціальність – 07.00.01 історія України

– Доцент кафедри журналістики. (2013 р.)

Досвід роботи у видавничій галузі: з 1981 року.

– Президент та головний редактор Української видавничо-поліграфічної компанії "Експрес-об'ява" (м. Київ)  з 1991 року дотепер.

– Професор кафедри журналістики НПУ імені М.П. Драгоманова  (2007–2016).

– З 2017 р. – професор кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

 • Історія видавничої справи сучасної України
 • Мале підприємництво видавничої галузі України.
 • Видавничій бізнес.
 • Економіка видавничої діяльності.
 • Менеджмент видавничого підприємництва.
 • Поліграфія сучасної України.
 • Підготовка кадрів для видавничої галузі.
 • Громадські організації видавничої галузі.

Інше

Публікації:

– Видано 55 друкованих праць, з них: 7 одноосібних монографій, 40  наукових статей у фахових виданнях, в т. ч. у зарубіжних наукових виданнях та виданнях, включених до міжнародних науково-метричних баз.

Серед них монографії:

 1. Шпак В. Розвиток малого підприємництва в Україні (на прикладі Української видавничо-поліграфічної компанії «Експрес – Об’ява») : наук. вид. / В. Шпак. – К.: МАУП, 2003. – 2-ге вид., доп. і перероб. – 128 с.
 2. Шпак В., Кондорі-Ромеро А. Міжнародна торгівля: практикум / В. Шпак , А. Кондорі-Ромеро  –  К.: МАУП, 2003. – 384 с.
 3. Шпак В. Видавничий бізнес. Теорія і практика : наук. вид. / В. Шпак. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2010. – 384 с.
 4. Шпак В.І. Розвиток видавничої справи України в 1990–2010 рр. : монографія  / В.І. Шпак. – К.: ВПК «Експрес-поліграф», 2011. – 232 с.

Шпак В.І. Видавничий бізнес : навчальний посібник / В.І. Шпак. – К.: ВПК «Експрес-поліграф», 2012. – 352 с. (Рекомендована МОН)

5. Книгознавство. Термінологічний словник : навчальний посібник / Ю.В. Бондар, В.І. Шпак та інші (всього 11 осіб). – К.: ВПК «Експрес-поліграф», 2012. – 304 с. (розділи: видавничий бізнес, поліграфія, реклама). (Рекомендована МОН)

6. Шпак В.І. Видавничий бізнес в умовах української державності : монографія / В.І. Шпак. – К.: ДП «Експрес-об’ява», 2015. – 392 с.

 

Громадська робота.

– Академік Академії наук вищої освіти України, академік-секретар відділення масової комунікації

– Член Національної спілки журналістів України з 1994 р. Секретар Національної спілки журналістів України з 2003 року. Заступник голови правління Київської організації Національної спілки журналістів України з 2007 року.

– Голова координаційної ради Співдружності рекламно-інформаційних видань України (з 2003 - голова ради Співдружності інформаційних видань України).

Серед нагород:

– почесне звання «Заслужений журналіст України» (Указ Президента України  (№112/97);

– орден «За заслуги» ІІІ ступеня (Указ Президента України № 367/2009, 27.05.2009);

– «Золота медаль української журналістики» (Національна спілка журналістів України № 399, 2009):

– лауреат Асоціації спортивних журналістів України 2009 р. «Найкраща спортивна книга року» – «У боротьбі за футбольний трон» (автори — Юрій Бондар і Віктор Шпак).

– лауреат Держаної премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності за найкращу наукову роботу в інформаційній сфері за 2013 р. тощо.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах