Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут журналістики шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Наукова робота

Наукова діяльність
професорсько-викладацького складу кафедри

Головним  напрямом наукових досліджень кафедри є участь у розробленні наукової теми Інституту журналістики «Сучасне медіазнавство в освітньому та науковому дискурсах» (грудень 2019 – грудень 2024).
Працюючи в рамках цієї теми, співробітники кафедри досліджують зміст низки понять і пов’язаних з ними явищ соціальної комунікації:

 

Ключові термінопоняття

Прізвище викладача(ів), який(і) досліжує цю галузь

Медіа-безпека Курбан О.В.
Медіа-дидактика

Горбенко Г.В.

Медіа-дипломатія Піскорська Г.А.
Медіа-консалтинг Курбан О.В.
Медіа-маркетинг

Новохатько Л.М.; Ужанська Т.І.

Медіа-мистецтво, медіа-арт Яремчук О.М.
Медіа-освіта Горбенко Г.В.
Медіа-педагогіка Горбенко Г.В.
Медіа-реклама Афанасьєв І.Ю.

  

Ці та інші викладачі кафедри також реалізовують свої професійні, наукові інтереси, розвиваючи низку інших тем. Переважна більшість таких тем безпосередньо пов’язана  зі змістом робочих навчальних програм, основними напрямам соціально-гуманітарної роботи, міжнародної академічної мобільності, фандрайзингової активності, відповідає завданням Інституту журналістики, забезпечує служіння професорсько-викладацького складу кафедри людині, громаді, суспільству.

Зокрема, кандидат наук із соціальних комунікацій О. В. Курбан  зосереджується, переважно, на дослідженнях технологій політичного впливу, вивчає та викладає теорію та практику використання соціальних інтернет- мереж у PR, рекламі, бренд-менеджменті, багато займається технологіями інформаційної війни, масових маніпуляцій тощо, підтримує та розширює академічні та практичні контакти з численними колегами, які представляють різноманітні вищі навчальні заклади, державні установи та громадські організації України, низки інших держав — Естонії, Ізраїлю, Казахстану тощо. 

Доктор історичних наук, професор Л. М. Новохатько, кандидат педагогічних наук, доцент, Т. Ю. Бєлофастова займаються питанням методології викладання реклами та зв’язків з громадськістю в умовах трансформації освітніх процесів у бік студентоцентризму та практико- орієнтованості.

Кандидат історичних наук І. Ю. Афанасьєв працює за кількома напрямами, проводячи міждисциплінарні дослідження, поєднуючи фактологічну базу й методологію історії, психології, соціології, філології; це й розв’язання деяких термінологічних, методологічних проблем українських зв’язків з громадськістю, й упорядкування відомостей з історії реклами та PR. 

Над розробкою рекомендацій зі запровадження основних принципів, методів, форм, моделей ефективної взаємодії суб’єктів реклами та зв’язків з громадськістю з медіа-сферою в практику професійної підготовки таких фахівців працює доцент, кандидат політичних наук О. І. Стадніченко.

Брендинг освітньої установи й підготовку фахівців з копірайтингу, вплив на них трансформації медіа-сфери, досліджує кандидат наук із соціальних комунікацій С. М. Вернигора; високий рівень знання англійської мови дозволяє їй швидко опановувати іноземні джерела з цього та інших питань. 

Здобувачі вищої освіти заохочуються до поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітніх програм. Таке поєднання відбувається на семінарських, практичних та лабораторних заняттях, під час самостійної роботи при вивченні навчальних дисциплін, у рамках підготовки дипломних проєктів, під керівництвом досвідчених наукових керівників, більшість із яких мали досвід не лише науково-педагогічної, але й практичної діяльності в рекламі та зв’язках з громадськістю. Теми інноваційних бакалаврських проєктів є результатом спільного пошуку, дискусій здобувачів вищої освіти з науковими керівниками. При цьому відбувається максимально можливе врахування наукової теми кафедри, інших академічних, пізнавальних і практичних інтересів викладачів кафедри і здобувачів вищої освіти.

Подібне поєднання інтересів керівника й здобувача у виконанні дослідницьких завдань часто відбувається також у рамках проходження виробничої практики, адже менеджери баз практики в багатьох випадках доручають практикантам роботу, пов’язану з аналізом новітніх теоретичних джерел. Разом зі зростанням частки виробничої практики в підготовці здобувачів вищої освіти, зростає й кількість таких дослідницьких проєктів.

Основні пріоритети наукової роботи
професорсько-викладацького складу кафедри

  • Проведення наукових, науково-практичних досліджень, написання наукових статей за їх результатами
  • Проведення наукових, науково-практичних заходів
  • Участь у роботі всеукраїнських і міжнародних наукових і практичних конференцій, семінарів, круглих столів, у діяльності наукових товариств, асоціацій теоретиків і практиків реклами та зв’язків з громадськістю
  • Залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи
  • Пошук джерел фінансування вищеназваних видів діяльності

 

2 1

Видання кафедри

Новинка

 

Автор: Вернигора Світлана Миколаївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

      У практичному посібнику викладено теоретичний матеріал та прикладні завдання до блоку дисциплін "Технології виробництва та розміщення рекламного продукту: Технології виробництва радіореклами, Технології виробництва телереклами" для студентів 2 курсу освітньої програми 061.00.02 "Реклама і зв'язки з громадськістю" Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка з метою формування у них знань про рекламний продукт, обов’язки фахівця у виробничому процесі радіореклами та телереклами, здобуття практичних навичок виробництва та розміщення реклами на радіомовленні і телебаченні. Зокрема, розглянуто базову термінологію, особливості та етапи продукування реклами на радіомовленні та телебаченні; запропоновано лабораторні роботи (відповідно до навчального плану та робочих програм), що відповідають практико-орієнтованим цілям підготовки фахівця з реклами і зв'язків громадськістю.

Вітаємо колегу!

PageBookVenigora

 

 

Видання попередніх років

Vidanya afansiev history pr Vidanya kurban inform war Vidanya kurban pr Vidanya Piskorska role marketing Vidanya kurban model PR Vidanya novohatko nimcy Vidanya novohatko shevchenko Vidanya soc com Vidanya kurban neyro Vidanya soc com Vidanya Novohatko Cultura Vidanya abetka Vidanya Piskorska Ukr Pol Vidanya Piskorska sila Vidanya Piskorska inform bezp

 

 

2 1Плани та результати наукової діяльності кафедри

 
2 1

Інститут у соціальних мережах