Наукові дослідження

 

У 2017–2019 рр. фахівці кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики у своїй дослідницькій активності фокусували увагу на розкритті теоретичних і науково-прикладних аспектів освіти в галузі реклами та PR.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри проводили й продовжують проводити наукові дослідження окремих напрямів підготовки рекламістів і піарників.

 

Зокрема, кандидат наук із соціальних комунікацій О. В. Курбан  зосереджується, переважно, на дослідженнях технологій політичного впливу, вивчає та викладає теорію та практику використання соціальних інтернет- мереж у PR, рекламі, бренд-менеджменті, багато займається технологіями інформаційної війни, масових маніпуляцій тощо, підтримує та розширює академічні та практичні контакти з численними колегами, які представляють різноманітні вищі навчальні заклади, державні установи та громадські організації України, низки інших держав — Естонії, Ізраїлю, Казахстану тощо. 

 

Доктор історичних наук, професор Л. М. Новохатько, кандидат педагогічних наук, доцент, Т. Ю. Бєлофастова займаються питанням методології викладання реклами та зв’язків з громадськістю в умовах трансформації освітніх процесів у бік студентоцентризму та практико- орієнтованості.

 

Кандидат історичних наук І. Ю. Афанасьєв працює за кількома напрямами, проводячи міждисциплінарні дослідження, поєднуючи фактологічну базу й методологію історії, психології, соціології, філології; це й розв’язання деяких термінологічних, методологічних проблем українських зв’язків з громадськістю, й упорядкування відомостей з історії PR. 

 

Над розробкою рекомендацій зі запровадження основних принципів, методів, форм, моделей ефективної взаємодії суб’єктів реклами та зв’язків з громадськістю з медіа-сферою в практику професійної підготовки таких фахівців працюють доцент, кандидат політичних наук О. І. Стадніченко, кандидат наук із соціальних комунікацій О. П. Гусак .

 

Брендинг освітньої установи й підготовку фахівців з копірайтингу, вплив на них трансформації медіа-сфери, досліджує кандидат наук із соціальних комунікацій С. М. Вернигора; високий рівень знання англійської мови дозволяє їй швидко опановувати іноземні джерела з цього та інших питань. 

 

У довгостроковій перспективі, до 2022 р., очікуються наступні результати:

  • Підготовка частин рукописів навчальних видань і колективної монографії в межах наукової теми Інституту журналістики.
  • Оптимізація професійної підготовки фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю, відповідно до викликів медіа-сфери.
  • Збільшення ефективності співробітництва роботодавців (замовників) зі студентами й випускниками Університету Грінченка, а потенційно — поширення цього досвіду в інших навчальних закладах.

 

Інститут у соціальних мережах