Вчена рада університету затвердила освітньо-професійну програму для бакалаврів

Освітньо-професійна програма “Реклама і зв’язки з громадськістю” для бакалаврів затверджена рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол №3 від 23.03 2017 р.). Цьому передували численні обговорення на засіданнях кафедри, зустрічі з роботодавцями, представниками академічної спільноти, ґрунтовна робота з аналізу аналогічних освітніх програм українських університетів. Враховувались також думки студентів.

Інститут у соціальних мережах