У вересні студенти вчитимуться за новою освітньо-професійною програмою

Нову освітньо-професійну програму “Реклама і зв’язки з громадськістю” для бакалаврів буде введено в дію 1 вересня 2017 року (відповідно до наказу №348 від 26.05.2017 р.). Нова програма практикоорієнтована, спрямована на формування фахових компетентностей, відповідає запитам сучасного ринку праці та стандартам європейської вищої освіти. Вона розроблена з урахуванням запитів роботодавців, студентства, досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних програм.

Нагадаємо, що освітньо-професійна програма “Реклама і зв’язки з громадськістю” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти була затверджена в березні цього року рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол №3 від 23.03.2017 р.).

Інститут у соціальних мережах