Вчена рада Інституту журналістики затвердила зміни до освітньо-професійної програми

Згідно протоколу № 6 від 14 квітня 2020 року Вченою радою Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка затверджено зміни до освітньо-професійної програми “Реклама і зв’язки з громадськістю” для бакалаврів.

Зміни до програми зумовлені затвердженням та введенням в дію Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 06 «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» (наказ МОН від 20.06.2019 № 864).

У новій редакції програми уточнені загальні, фахові (спеціальні) компетентності, програмні результати навчання, додані «Вимоги до кваліфікаційної роботи». Без змін залишились перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність, оскільки вони відповідають вимогам практикоорієнтованого навчання, запитам роботодавців та відгукам випускників.

Інститут у соціальних мережах