Успішний захист магістерських проєктів

ZahistMagister2020 0223 грудня 2020 року під час засідання кафедри реклами та зв’язків з громадськістю було затверджено звіт голови екзаменаційної комісії з захисту магістерського проєкту. Сам захист відбувся напередодні – 21 грудня. 

Голова екзаменаційної комісії Надія Білан відзначила, що захист магістерських робіт студентів продемонстрував достатньо високий рівень фахових компетентностей, теоретичної та практичної підготовки випускників освітньої програми “Реклама і зв’язки з громадськістю” Інституту журналістики Університету Грінченка. Із 13 студентів 5 осіб (38 %) отримали 90-100 балів або «А» за шкалою ECTS, 7 осіб (54 %) – 82-89 балів або «B» за шкалою ECTS та 1 особа (8%) – 75-81 балів або «C» за шкалою ECTS. Студентів з нижчими оцінками немає. Випускні магістерські роботи виконані на належному рівні, оформлені відповідно до вимог, мета і завдання проєктів чітко визначені та реалізовані. Представник роботодавців Ірина Кармелюк, керівник прес-служби Апарату Верховної Ради України, відзначила високий рівень володіння студентами знаннями та навичками зі спеціальності.

 

Успішний захист магі...
Успішний захист магістерських проєктів 2020
Успішний захист магі...
Успішний захист магістерських проєктів 2020
Успішний захист магі...
Успішний захист магістерських проєктів 2020
Успішний захист магі...
Успішний захист магістерських проєктів 2020

Інститут у соціальних мережах