Засідання кафедри 18 січня 2021 року

18 січня 2021 року відбулося дистанційне засідання кафедри реклами та зв’язків з громадськістю. На порядку денному постали питання про обговорення звіту з упровадження нової моделі практики студентів ІV курсу, результати зустрічі гаранта ОПП бакалаврів Нетреби М.М. та групи викладачів зі студентами І курсу та їх опитування. Під час засідання було затверджено графік сертифікації ЕНК у лютому-червні 2021 р. Також були розглянуті електронні навчальні курси “Брендинг” (автор доцент Курбан О.В.), “Основи digital індустрії” (автори старший викладач Яремчук О.М., старший викладач Шиян В.О., викладач Пітцик В.Ю.). ЕНК підготовлені на належному рівні і рекомендовані до сертифікації.

Інститут у соціальних мережах