Студент Андрій Сінько обраний до галузевої експертної ради НАЗЯВО

Nazyavo 2019 00Вітаємо Андрія Сінько,

студента ІV курсу освітньо-професійної програми “Реклама і зв’язки з громадськістю” із обранням членом галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в галузі знань 06 “Журналістика”!

Бажаємо успіхів та професійного розвитку!

Nazyavo 2019 01Nazyavo 2019 02Nazyavo 2019 03

Інститут у соціальних мережах