Науково-практичний семінар «Сучасне медіазнавство: теорія і практика»

MS21 920 травня 2021 року в межах Фестивалю науки пройшов науково-практичний семінар «Сучасне медіазнавство: теорія і практика» (модератор – доктор філологічних наук професор кафедри видавничої справи Інституту журналістики Вікторія Людвігівна Іващенко).

Учасниками семінару стали викладачі кафедри реклами та зв’язків із громадськістю – доктор історичних наук, професор Л.М. Новохатько; кандидат педагогічних наук, доцент Т.Ю. Бєлофастова; старший викладач Т.І. Ужанська; кандидат історичних наук І.Ю. Афанасьєв; кандидат наук із соціальних комунікацій С.М. Вернигора; кандидат юридичних наук, доцент О.Ш. Чомахашвілі; кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент О.В. Курбан; кандидат історичних наук Г.А. Піскорська; кандидат наук із соціальних комунікацій М.М. Нетреба; кандидат політичних наук, доцент О.І. Стадніченко; кандидат історичних наук, доцент Л.М. Кононенко; старший викладач О.М. Яремчук; старший викладач З.В. Шевчук; старший викладач В.О. Шиян; викладач Д.В. Харамурза; викладач Є.С. Селюх; викладач М.А. Тебешевська; викладач О.М. Степаненко. Учасники семінару обговорили етапи подальшої роботи над науковою темою Інституту журналістики «Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах», зокрема питання архітектоніки аудіовізуального словника «Лексичний мінімум медіазнавця» як навчального ресурсу для студентів та викладачів (розподіл термінів із компонентом медіа за виконавцями, загальні принципи їх представлення в табличці Excel, формат створення презентацій для кожного з термінів та їхньої відуалізації за допомогою відеороликів). Було презентовано ролик про термін і відповідну галузь знання «медіазнавство», який підготували доктор філологічних наук В.Л. Іващенко та студентка 1-го курсу Інституту журналістики І.В. Валько, та робочу версію навчальтного ресурсу, технічне розроблення якого здійснила студентка 4-го курсу Факультету інформаційних технологій та управління А.О. Солоненко за керівництва кандидата технічних наук доцента кафедри комп’ютерних наук і математики В.О. Яскевича. Обговорювалося питання про активніше долучення студентів до виконання наукової теми.

Науково-практичний с...
Науково-практичний семінар «Сучасне медіазнавство: теорія і практика»
Науково-практичний с...
Науково-практичний семінар «Сучасне медіазнавство: теорія і практика»
Науково-практичний с...
Науково-практичний семінар «Сучасне медіазнавство: теорія і практика»
Науково-практичний с...
Науково-практичний семінар «Сучасне медіазнавство: теорія і практика»
Науково-практичний с...
Науково-практичний семінар «Сучасне медіазнавство: теорія і практика»
Науково-практичний с...
Науково-практичний семінар «Сучасне медіазнавство: теорія і практика»
Науково-практичний с...
Науково-практичний семінар «Сучасне медіазнавство: теорія і практика»
Науково-практичний с...
Науково-практичний семінар «Сучасне медіазнавство: теорія і практика»

Інститут у соціальних мережах