chomahishvily
Контактна інформація

o.chomakhashvili@kubg.edu.ua
вул. М. Тимошенка 13-Б, каб. 110

Чомахашвілі Олена Шотаївна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

кандидат юридичних наук, доцент

Біографія

Освіта: 

2009 р. – кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема кандидатської дисертації «Адміністративно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні».

2005 р. – професійно орієнтована англійська мова, «Академія інтелектуальної власності» МОН;

2004 р. – фахівець з інтелектуальної власності, Інститут інтелектуальної власності і права;

2003 р. – юрист, Національна академія внутрішніх справ України;

2002 р. – WIPO WORLDWIDE ACADEMY, «General Course on Intellectual Property».

 

Трудова діяльність:

10.10.2001 – 31.08.2005 – Державне підприємство «Український інститут промислової власності», відділення розробки законодавства, головний спеціаліст відділу загальних норм права; юрисконсульт договірно-правового відділу Юридичного відділення;

01.09.2005 – 10.12.2009 – Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права, доцент, старший викладач;

15.12.2009 – 29.08.2016 – Київський університет права НАН України, доцент, завідувач кафедри;

лютий 2016 – серпень 2018 – завідувачка сектору комерційних позначень відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук, наукова діяльність, ліцензування аспірантури, в.о. вченого секретаря;

вересень 2018 – дотепер – доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Інше

Досвід супроводження діяльності підприємств (забезпечення господарської діяльності, охорона прав інтелектуальної власності, супроводження рекламної діяльності, організація виробничих процесів).

Досвід викладацької діяльності 16 років ( 2 роки на посаді завідувача кафедри)

Автор більше 40 наукових праць та навчально-методичних посібників у сфері права.

Під науковим керівництвом успішно захищені 4 кандидатські дисертації за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах