Засідання кафедри 6 листопада 2019 р.

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
6 листопада 2019 р., середа, 13.10 год., 
Протокол №3

1. Затвердження тематики прикладних кваліфікаційних робіт для студентів СВО магістра (спеціальність «Журналістика», 5 курс, денна форма, спеціальність «Медіакомунікації», 5 курс, денна/заочна форма), СВО бакалавра (4 курс, заочна форма) (викладачі кафедри).
2. Про укладання договорів з базами практики (викладачі)
3. Про внесення змін до освітніх програм та навчальних планів підготовки магістрів зі спеціальностей «Журналістика» та «Медіакомунікації» (доц. Гандзюк В.О.)
4. Обговорення відкритого лекційного заняття ст. викл. Одаренко О.В. на тему «Штучний інтелект як тригер актуальної медіа культури» (викладачі кафедри)
5. Обговорення плану профорієнтаційних заходів кафедри у 2019-2020 н.р. (доц. Досенко А.К., викладачі)
6. Засідання науково-методологічного семінару (доц. Лісевська А.Л.).
7. Про підготовку до Дня Інституту журналістики.
8. Різне

Інститут у соціальних мережах