Обговорили зміни до освітньої програми зі студентами Інституту журналістики

obgovorennya op stud 1На кафедрі журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка відбулося засідання круглого столу, на якому обговорювали зміни до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів журналістики зі студентами 3 курсу Інституту журналістики.

Гарант освітньої програми, завідувач кафедри Віталій Гандзюк запропонував до розгляду пропозиції щодо оновлення навчального плану та змісту освітньої програми згідно зі Стандартом вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика. 

Участь в дискусії взяли, зокрема, студенти Віра Дубова, Микита Мазур, Вікторія Вялкова, Аліса Кульбаба, Катерина Сусленко, які у своїх виступах наголосили на тому, що для поглиблення знань із жанрології медіа, варто було б увести до навчального плану дисципліну «Жанри журналістики», для формування професійних навичок роботи на мультимедійних онлайн-платформах запровадити курс «Інтернет-журналістика». 

Зважаючи на актуальність в сучасних умовах такого важливого напрямку як журналістське розслідування, студенти виступили з ініціативою увести блок вибіркових дисциплін, який би забезпечив удосконалення фахових компетентностей з розслідувальної журналістики. Тематичну спеціалізацію «Журналістика стилю життя» студенти вважають затребуваною, тож порекомендували залишити в навчальному плані.

Обговорили зміни до ...
Обговорили зміни до освітньої програми зі студентами Інституту журналістики
Обговорили зміни до ...
Обговорили зміни до освітньої програми зі студентами Інституту журналістики
Обговорили зміни до ...
Обговорили зміни до освітньої програми зі студентами Інституту журналістики
Обговорили зміни до ...
Обговорили зміни до освітньої програми зі студентами Інституту журналістики
Обговорили зміни до ...
Обговорили зміни до освітньої програми зі студентами Інституту журналістики

Інститут у соціальних мережах