Міжнародна науково-практична конференція

1tkonf28 жовтня 2016 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка пройшла v ювілейна міжнародна науково-практична  конференція «АКМЕОЛОГІЯ: НАУКА ХХІ СТОЛІТТЯ» , якій взяли участь представники 36 вищих навчальних закладів  України, Польщі, Болгарії, Росії.

В ході роботи конференції було розглянуто різні аспекти акмеологічної теорії та практики, презентовано колективну монографію «Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти», яка є результатом спільної багаторічної діяльності членів Української академії акмеології.

Від кафедри журналістики та нових медіа у науковому зібранні взяли участь:

Литвиненко Володимир Вікторович, доцент кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук із соціальних комунікацій

Якість журналістської освіти в України: вимоги часу

Фруктова Яна Станіславівна, доцент кафедри  журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка, Вчений секретар УАА, кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент УАА

Журналістика як соціальний інститут: психолого-педагогічний аспект формування акме-особистості

Кривінчук Марина Ігорівна, студентка 3 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету імені Бориса Грінченка, член молодіжного відділення УАА

Соціальна фунція журналіста в інформаційному суспільстві: акмеологічний аспект

Семенчук Анастасія Миколаївна, студентка 3 курсу спеціальності «Журналістика» Київського університету імені Бориса Грінченка, член молодіжного відділення УАА

Роль ЗМІ у формуванні національної ідентичності громадян на прикладі газети «Україна Молода»

Фруктов Микита Сергійович, магістрант спеціальності «Журналістика» Київського університету імені Бориса Грінченка, член молодіжного відділення УАА

Проблема міфодизайну комунікативного простору ЗМІ в контексті формування акмеособистості 

1konf  4konf  3konf

Інститут у соціальних мережах