Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут журналістики шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Практика

 

 Навчання за спеціальністю «Журналістика» (освітня програма «Журналістика» освітнього рівня «бакалавр» і освітні програми «Журналістика» та «Медіа-комунікації» освітнього рівня «магістр») передбачає проходження студентами низки навчальних, виробничих і переддипломних практик.


ПРОГРАМИ ПРАКТИК

1) Програма виробничої практики

2) Програма переддипломної практики 

3) Програма навчальної практики 

4) Програма виробничої практики за тематичною спеціальністю

5) Програма виробничої практики (за галузями)

Щоденник практики
 (зразок оформлення)

 

 
 БАЗИ ПРАКТИК 

 

                        ГРАФІК ПРАКТИКИ 2021-2022 н.р.

            

graphik praktyky 2022

graphik praktyky 2022 1

 

grinchenkoinform ukrinform

archive1  aspi  CJRastudiya

glavkom obozrevatel odnoklassnik

ukrradiozemvisnyk  ukrmoloda

Інститут у соціальних мережах