Практика

 

 Навчання за спеціальністю «Журналістика» (освітня програма «Журналістика» освітнього рівня «бакалавр» і освітні програми «Журналістика» та «Медіа-комунікації» освітнього рівня «магістр») передбачає проходження студентами низки навчальних, виробничих і переддипломних практик.


ПРОГРАМИ ПРАКТИК

Програма навчальної практики для студентів ІІ курсу

                   Програма виробничої практики за тематичною спеціалізацією для студентів IV курсу

                   Програма виробничої (за галузями) практики для студентів IV курсу

                   Програма переддипломної практики для студентів IV курсу

Щоденник практики (зразок оформлення)

 

 

                        ГРАФІК ПРАКТИКИ 2020-2021 н.р.

                      Денна форма навчання

praktyka jur20 21 denna 

                          Заочна форма навчання
praktyka jur20 21 zaochna

 

Бази практик

jur baza 

 

Інститут у соціальних мережах