15737850538554958678640793117870052504745456n
Контактна інформація

o.zhuravska@kubg.edu.ua
вул. М. Тимошенка 13-Б, каб. 110

Журавська Оксана Валеріївна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Радіожурналістика й виробництво радіопродукту;
  • Професійні стандарти й етика;
  • Редагування й робота з медіатекстами;
  • Інтернет-журналістика;

Біографія

Навчалася в Донецькому національному університеті, в 2001 році здобула фах філолога, викладача української мови та літератури. У 2018 році закінчила аспірантуру Донецького національного університету ім. В. Стуса (м. Вінниця) й захистила дисертацію «Дихотомія «реального» й «ірреального» хронотопу як категоріальна жанрова ознака українського химерного роману 2-ї половини ХХ ст.». Досвід викладацької й редакторської робота в медіа (газетному й книжковому видавництвах, інтернет-виданні, на телебаченні) понад 18 років.

 

Професійний і науковий інтерес

  • Журналістика

- Брендинг мужского глянцевого журнала в медийном пространстве // Журналістыка-2015: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 17-й Міжнар. навук.-практ. канф., 12–13 ліст. 2015 г., Мінск

- Методика підготовки проекту авторської радіопрограми: використання засобів інфотейнменту // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна журналістика й інформаційна війна: виклики, місія, перспективи», 18 квітня 2018 р., Київ Комунікативне трансцендування досвіду перебування в полоні в українській художній публіцистиці ХХІ ст. // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Троянди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі», 27-28 березня, 2018 р., Бердянськ

- Хронотопна модель межі-полону в книзі А. Бессараба «Ми не маємо права не бути сильними» // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи», 11-12 вересня 2019 р., Ужгород

  • Філологія й теорія літератури
Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах