Васьків
Контактна інформація

m.vaskiv@kubg.edu.ua
вул. М. Тимошенка 13-Б, каб. 110

Васьків Микола Степанович

Професор кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філологічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • "Основи журналістики"
 • "Аналітика та прогностика"
 • "Медіаполітика та інформаційна безпека"
 • "Теорія масової і публічної комунікації"

Біографія

 

 

 • У 1986 році закінчив філологічний факультет Дрогобицького державного інституту ім. Івана Франка за спеціальністю «Вчитель російської мови і літератури».
 • В 1996 році захистив кандидатську дисертацію «Творчість Генріка Сенкевича в контексті українсько-польських літературних зв’язків» за спеціальністю 10.01.03 – літератури слов’янських народів.
 • У 2001–2004 роках був автором і ведучим історико-культурологічної програми «Україн інкогніта» (більше 30 випусків).
 • У 2004 році - декан факультету соціальної комунікації Запорізького інституту ім. Петра Сагайдачного МАУП та доцент кафедри української літератури і компаративістики, засновник- організатор, завідувач, професор кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
 • У 2010 року захистив докторську дисертацію «Романні форми в українській експериментальній літературі 1920–30-х рр.: ґенеза, проблематика, жанрові модифікації й різновиди» за спеціальностями 10.01.01 – українська література і 10.01.06 – теорія літератури.
 • У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри журналістики. У цей період – автор численних публікацій у газеті «День».
 • Протягом 2012–2015 рр. працював на посаді професора кафедри української літератури й компаративістики Київського університету імені Бориса Грінченка. У 2015–2018 рр. – завідувач кафедри журналістики і міжнародних відносин Київського університету культури.
 • З вересня 2018-го – професор кафедри журналістики і нових медіа Університету Грінченка Член спеціалізованих учених рад Д 26.133.03 Київського університету імені Бориса Грінченка і К 26.807.04 Київського національного університету культури і мистецтв. Під керівництвом було написано і захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.
 • Був опонентом на захисті 19 дисертацій, із них дві дисертації – на здобуття наукового ступеня
 • доктора філологічних наук.
 • Членом Національної Спілки журналістів України.

 

Професійний і науковий інтерес

 

 • Історія української журналістики міжвоєнного двадцятиріччя (1920 – 30-ті рр.)
 • Сучасний стан, тренди і перспективи сучасної вітчизняної журналістики
 • Історія і теорія роману, насамперед українського роману 1920–30-х рр.
 • Сучасний літературний процес
 • Історія тюркських літератур
 • Українсько-тюркські літературні зв’язки
 • Українсько-польські літературні зв’язки

 

Інше

 

Автор понад 220 наукових праць, із них – шести монографії (Український роман 1920-х – початку 1930-х років: ґенерика й архітектоніка. Кам’янець- Подільський : Буйницький О.А., 2007. 208 с.; Романні форми в українській літературі 1920-1930-х років. Камянець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2009. 325 с.; Український еміграційний роман 1930-50-х років. Камянець- Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. 192 с.; Национальные окраины РСФСР в украинском путевом очерке 1920-30-х годов: От Москвы до самых до окраин. Saarbrücken : Palmarium Academic Publishing, 2014. 118 с.; Магтимгули Пираги (Махтумкулі Фрагі) : літературний портрет. К. : АВІАЗ,
2017. 154 с.; Українська журналістика і журналістикознавство 1920-х – поч. 1930-х років. К. : Вид. центр КНУКіМ, 2017. 173 с.) і чотирьох
навчальних посібників: На підступах до роману (1920-ті – початок 1930-х років). Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. 384 с.;
Програма журналістських практик та методичні рекомендації до їх проходження. Кам’янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2009.
53 с. (у співавторстві з О. Почапською); Вивчення ліричного твору у випускному класі ЗОШ та у ВНЗ. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори- 2006», 2010. 72 с.; Матеріали з історії літературознавства та генології для самостійної роботи студентів. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори- 2006», 2010. 168 с. Із травня 2010 року – член редколегії міжнародного збірника наукових праць
«Людина у просторі часу» (Каунас, Литва). Член редколегії наукового збірника «Український інформаційний простір» (КНУКіМ). Переклав українською мовою роман Ч. Айтматова «Коли падають гори (Вічна наречена)», його ж новелу «Біла хмарина Чингізхана» й оповідання «Побачення з сином», які вийшли друком у виданні: Айтматов Ч. Вибране. К. : ФОП Зеленський В.Л., 2018. 400 с.

 

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах