Badrak
Контактна інформація

b.badrak@kubg.edu.ua
вул. М. Тимошенка 13-Б, каб. 110

Бадрак Богдана Миколаївна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук, доцент

Біографія

Закінчила в 1998 р. Донецький державний університет. Філолог, викладач української мови і літератури. Кандидат філологічних наук з 2005 року. Кандидатську дисертацію захистила в 2005 р. у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка – кандидат філологічних наук за спеціальністю «українська література».

Вчене звання доцента присвоєно в 2011 р.

Стаж педагогічної, наукової та науково-педагогічної роботи  у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації більше 20 років.

Основні етапи педагогічної діяльності 

01.09.2007  – 01.09.2012 рр. – доцент кафедри українознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського.

01.10.2012 – 28.01.2015 – завідувач кафедри журналістики ПВНЗ «Донецький інститут соціальної освіти».

01.09.2014 – 31.03.2016 – доцент кафедри журналістики ВМУРоЛ «Україна» (за сумісництвом).

01.04.2016 – 28.02.2017 – завідувач кафедри журналістики ВМУРоЛ «Україна» (за сумісництвом).

З 01.09.2017 – доцент кафедри журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка (за сумісництвом).

Професійний і науковий інтерес

Редагування в засобах масової інформації, сучасна українська літературна мова, українознавство, культура мовлення в теле- та радіоефірі, практична стилістика української мови, методика викладання мови, журналістикознавство, журналістика стилю життя.

 Автор 35 наукових публікацій, серед яких монографія, посібник з грифом МОН (співавтор), термінологічні словники, а також методичні матеріали. 

 • Бадрак Богдана Миколаївна. Творчість Івана Величковського. Тематика, барокова образність: монографія. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 156с.
 • Культурологія: навчальний посібник для студентів економічного та торговельного профілю денної форми навчання. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. - 109 с. (у співавторстві).
 • Короткий тлумачний словник фінансиста. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – 151с.
 • Основи літературознавства: навчальний посібник для вступників до вищих навчальних закладів. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 142 с. (у співавторстві).
 • Православная энциклопедия. Учебное пособие для студентов специальностей «Культурология», «Теология» (з грифом МОН Російської Федерації, лист №14-58-430гр/22 від 21.09.2001). – М .: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2010.-Т.23.- С. 734-736. (у співавторстві).
 • Російсько-український термінологічний словник для студентів спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв». – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.- 81с.
 • Російсько-український термінологічний словник для студентів спеціальності «Технологія харчування» / Б.М. Бадрак. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011.- 80 с.
 • Українознавство : метод. рекомендації і плани семінарських занять для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціалізація «Технологія харчування» / Б.М. Бадрак. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2012.- 50 с.
 • Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для студ. дистантної форми навчання спеціальності «Фінанси» / Б.М.Бадрак. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012.  
 • До проблеми формування філологічної обдарованості майбутніх журналістів // Вісник ДІСО. Серія: «Філологія. Журналістика». – Т. VІІІ. – Вип.8-9. – 2013 – С. 4-6.
 • Відображення процесів глобалізації в національних ЗМІ / Б.М.Бадрак, Д.М. Фількін / Масові комунікації: виміри, технології, конфігурації[текст] матеріали V Міжвуз. студ. наук.-практ. конф. / наук. ред. к.і.н. І.А.Козловський, к.філол.н. Б.М.Бадрак. – Донецьк : Вид-во ДІСО, 2013. – Вип.5. – С.127-129.
 • Мережа інтернет як засіб комунікації / Б.М. Бадрак, О.І.Шатунова / Масові комунікації: виміри, технології, конфігурації[текст] матеріали V Міжвуз. студ. наук.-практ. конф. / наук. ред. к.і.н. І.А.Козловський, к.філол.н. Б.М.Бадрак. – Донецьк : Вид-во ДІСО, 2013. – Вип.5. – С.80-82.
 • Комунікаційні технології : метод. рекомендації для студ. спец. «Журналістика» / Б.М. Бадрак. – Донецьк : ДІСО, 2013. – 38 с.
 • Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціологія громадської думки» за спеціальністю «Журналістика» (напрям 0303) – К. : Університет «Україна», 2015. – 38 с. 

Інше

З 2006 року – літературний редактор департаменту інформаційного мовлення ТРК «Україна», медіатренер, автор курсу «Удосконалення мовних компетенцій літредактора в роботі з новинними повідомленнями».

Powered by SobiPro

Інститут у соціальних мережах