Анонси

Міністерство освіти і науки України

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут журналістики

Кафедра бібліотекознавства та інформології

ВГО Українська бібліотечна асоціація

 

VIІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«БІБЛІОТЕКА І КНИГА У ЦИФРОВОМУ МЕДІАСВІТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР»

 

м. Київ, 01 жовтня 2021 р.

 

Загальна інформація

 

Мета конференції: обговорення результатів досліджень студентів та молодих учених з актуальних проблем соціальних комунікацій, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, видавничої справи, книжкової справи, архівознавства, інформаційної діяльності, медіа та суміжних галузей знань.

 

Місце проведення: 

Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ.

Формат ‒ змішаний, для дистанційних учасників за допомогою Google Meet (необхідно мати зареєстрований акаунт у Google, електронна пошта Gmail).

За умови введення посиленого карантину конференція проводитиметься у дистанційному форматі на платформі Zoom.

 

До участі у VIІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції запрошуються студенти та аспіранти закладів вищої освіти України та інших країн різних рівнів акредитації та молоді вчені, які активно займаються науковими дослідженнями з соціальних комунікацій, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, видавничої справи, книжкової справи, архівознавства, медіазнавства, інформаційної діяльності та суміжних галузей знань.

 

Секції: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Соціальні комунікації», «Медіа, видавнича та книжкова справа».

 

Мови конференції: українська, іноземні мови.

 

Розклад роботи

 

Розклад роботи конференції 01 жовтня 2021 р.

9.30–10.00 Реєстрація учасників

10.00–11.20 Пленарне засідання

11.20–11.50 Перерва

11.50–13.10 Робота секцій

13.10–13.40 Перерва

13.40–14.50 Робота секцій

14.50–15.00 Підведення підсумків

 

Реєстрація

 

Для участі в роботі VІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції потрібно надіслати до організаційного комітету до 25 вересня 2021 року такі документи:

 

 1. реєстраційну форму учасника конференції;
 2. електронний варіант тез.

 

Видання збірника тез планується у електронному форматі з ISBN.

Рішення про включення доповідей у програму і збірник матеріалів конференції приймається організаційним комітетом.

Участь у конференції та публікація тез безкоштовна. 

 

Вимоги до тез доповіді

 

 • Обсяг тез – до 3-х сторінок формату А4, орієнтація книжкова;
 • текст друкується через 1 інтервал, усі поля – 2 см, абзац – 1,25 см, текстовий редактор Word, шрифт – Times New Roman; 14 кегль; вирівнювання по ширині;
 • індекс УДК ліворуч зверху;
 • ініціали, прізвище автора зверху ліворуч;
 • нижче подаються:
 • курс, спеціальність, повна назва закладу вищої освіти, в якому навчається студент/аспірант;
 • посада, назва установи, в якій працює молодий учений;
 • інформація про наукового керівника (прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь та вчене звання);
 • назва доповіді прописними літерами (по центру);
 • основний текст;
 • для набору формул, графіків і таблиць (не більше 4-х) використовувати вмонтовані до Word програми;
 • посилання на використані джерела в тексті подаються у квадратних дужках, наприклад: [5, с. 25], де перше число – номер джерела у списку літератури, число після коми – номер сторінки (діапазон сторінок задається через дефіс). Декілька джерел слід відділяти крапкою з комою, наприклад: [1; 4; 6];
 • список використаних джерел оформлюється в кінці тез за вимогами чинних стандартів бібліографічного опису (шрифт курсив);
 • назва файлу складається з прізвища доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез (статті) – Тези (стаття). Наприклад: Яковенко_Заявка.doc, Яковенко_Тези.doc

 

Матеріали, подані та оформлені з порушенням вимог, не розглядатимуться.

 

Реєстраційна форма учасника конференції
Прізвище, ім’я, по батькові студента/аспіранта/молодого вченого

 

Повна назва закладу вищої освіти, в якому навчається студент/аспірант, курс, спеціальність

 

Повна назва установи, в якій працює молодий учений

 

Контактний телефон студента/аспіранта/молодого вченого

 

Електронна адреса (Gmail) студента/аспіранта/молодого вченого 

 

Поштова адреса студента/аспіранта/молодого вченого

 

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника

 

Повна назва установи, в якій працює науковий керівник, посада, науковий ступінь, вчене звання

 

Контактний телефон наукового керівника

 

Електронна адреса (Gmail) наукового керівника

 

Форми участі у конференції

(необхідне підкреслити)

Особиста участь* і публікація матеріалів

Тільки особиста участь (усна доповідь)

Тільки публікація

Повна назва доповіді

 

 

*Учасники, які не мають можливості взяти особисту участь у засіданнях конференції, можуть надіслати відеозапис свого виступу на електронну адресу оргкомітету.

 

Для всіх учасників передбачається можливість демонстрації презентацій.

 

Координати організаційного комітету

 

Київський університет імені Бориса Грінченка

Кафедра бібліотекознавства та інформології, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, 04212

 

Координатор конференції:

доцент кафедри бібліотекознавства та інформології Сошинська Вікторія Євгенівна:

+38067 935 29 72; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Адреса для надсилання заявок і тез: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інститут у соціальних мережах