Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут журналістики шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Навчально-методична робота

Методичні рекомендації щодо написання та оформлення дипломних (магістерських) робіт для студентів галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

 

Методичні рекомендації щодо написання та оформлення дипломних (бакалаврських) робіт для студентів галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 2022 р.

 

Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсових робіт для студентів галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа


 Університет забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: 

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 

Освітньо-професійна програма 

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Освітньо-професійна програма 

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі змінами

 

Освітньо-професійна програма 

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

першого (бакалаврського) рівня вищої (нова редакція 2021)

 

 Освітньо-професійна програма

021.00.01 Ведучий телевізійних програм

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  

Навчальний план здобувачів спеціальності

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Навчальний план здобувачів спеціальності

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (нова редакція 2021).

 

Навчальний план здобувачів спеціальності

021.00.01 Ведучий телевізійних програм

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

 


Освітньо-професійна програма 

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Навчальний план здобувачів спеціальності

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

Інститут у соціальних мережах