Навчально-методична робота

 

Професорсько-викладацький склад – 6 осіб, з них:
завідувач кафедри – 1, доцентів – 4, старший викладач - 1.


Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

ОКР «Бакалавр»

Університетські студії:

Я-студент

Вступ до спеціальності

Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів та архівних технологій

Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів

Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів

Архівознавство

Бібліографознавство та бібліографічна діяльність

Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи

Бібліотечна журналістика

Державне управління

Державна інформаційна політика

Документознавство

Інтелектуальна свобода та доступ до інформації

Інформаційне забезпечення управління

Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек, архівів та інформаційних установ

Інформаційні технології в документознавстві

Електронне урядування

Керування документацією

Книгознавство

Маркетинг бібліотечно-інформаційної діяльності

Маркетинг інформаційних продуктів та послуг

Менеджмент бібліотечно-інформаційної та архівної галузей

Міжнародне інформаційне співробітництво

Міжнародне співробітництво в бібліотечно-інформаційній сфері

Міжнародні інформаційні ресурси

Наукові студії

Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ

Спеціальне документознавство

Сучасні інформаційні системи і технології в бібліотечно-інформаційній і бібліографічній діяльності

Управлінське документознавство

Фондознавство

 

 

 

Освітньо-професійна програма 

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

 

Навчальний план здобувачів спеціальності

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

 

ОКР «Магістр»

Бібліометрія

Вебометрія

Інформаційно-аналітична діяльність

Інформологія

Культура і комунікація

Наукові комунікації

Наукометрія

Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності

Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства, архівознавства та інформаційної діяльності

Теорія документно-інформаційних потоків

Управління електронними інформаційними ресурсами

Управління знаннями та персональною публікаційною кар’єрою 

 

Освітньо-професійна програма 

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

 

Навчальний план здобувачів спеціальності

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

 

Методичні рекомендації щодо написання та оформлення дипломних (магістерських) робіт для студентів галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсових робіт для студентів галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

 

Інститут у соціальних мережах