У центрі уваги – забезпечення якості вищої освіти

 

seminar 122 січня 2020 р. на базі Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбувся методичний семінар експертів та представників галузевих експертних рад Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти. 

Цей захід розпочав цілий цикл зустрічей фахівців Національного агенства з експертами та представниками галузевих експертних рад, що відбуваються по усій Україні. В роботі семінару взяла участь завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології, доктор наук із соціальних комунікацій, О.В. Воскобойнікова-Гузєва, яка є заступником голови Галузевої експертної ради 02 Культура і мистецтво.


На семінарі обговорювалися питання, які виявилися найбільш актуальними з огляду на перший досвід роботи та взаємодії Національного агенства, експертних груп та галузевих експертних рад. Зокрема, ще раз було наголошено на правах та обов’язках учасників акредитаційного процесу, проаналізовано питання, які найчастіше виникають в учасників акредитаційного процесу, розглянуто особливості оцінювання критеріїв освітніх програм. У режимі інтерактивного опитування учасників семінару відпрацьовувалися конкретні кейси щодо кореляції оцінок у звітах експертних груп та у висновках галузевих експертних рад. Окрему увагу організатори семінару приділили акредитації PhD програм.


Діяльність Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти висвітлюється на сайті (https://naqa.gov.ua/), де можна ознайомитися із основними документами, що регламентують акредитаційний процес, новинами та рішеннями Національного агенства, яке реалізовує нову систему акредитації освітніх програм, базуючись на Європейських стандартах і кращих практиках.
До 09 лютого 2020 р. триває конкурсний донабір експертів зі всіх спеціальностей (https://naqa.gov.ua/2020/01/4818/). Співпраця з Національним агенством – це можливість бути залученим до покращення якості вищої освіти в Україні!

У центрі уваги – заб...
У центрі уваги – забезпечення якості вищої освіти
У центрі уваги – заб...
У центрі уваги – забезпечення якості вищої освіти

 

Інститут у соціальних мережах