Національне агенство із забезпечення якості освіти продовжує роботу в умовах карантину

nazyaoОбмеження, викликані необхідністю дотримання карантинних умов діяльності, не стали перешкодою для дистанційної роботи Галузевих експертних рад НАЗЯВО.

07.04.2020 р. Національним агенством був проведений вебінар для голів і заступників голів Галузевих експертних рад на платформі ZOOM.
15.04.2020 р. у Галузевій експертній раді 02 Культура і мистецтво відбулося обговорення експертних висновків щодо акредитації освітніх програм у галузі 02 Культура і мистецтво, поданих на розгляд у квітні, на платформі ZOOM.
23.04.2020 р. відбулося спільне засідання ГЕР 02 Культура і мистецтво, представників експертних груп та представників закладів вищої освіти, акредитаційні справи яких розглядалися на засіданні, використовувалася платформа ZOOM.

Із текстом Річного звіту про роботу НАЗЯВО за 2019 р. можна ознайомитися за покликанням:
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/%d0%97%d0%b2%d1%96%d1%82-2020.pdf
Окрім іншої, надзвичайно цікавої інформації, Річний звіт містить Рекомендації НАЗЯВО стосовно запровадження внутрішньої системи запровадження якості, ознайомлення із якими буде надзвичайно корисним для представників усіх спеціальностей, які готують до акредитації або
оновлюють раніше розроблені освітні програми.

Олена Воскобойнікова-Гузєва, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології, заступник голови ГЕР 02 Культура і мистецтво

Інститут у соціальних мережах