Участь студентів у Міжнародній науковій конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору»

4–5 жовтня 2016 р. у м. Києві на базі  Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського проходить Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору».

Студенти групи КББб-1-13-4.0д та ІБАм-1-16-2.0д разом із завідувачем кафедри бібліотекознавства та інформології, д-ром наук із соц. ком. О. В. Воскобойніковою-Гузєвою взяли участь у роботі пленарного засідання конференції. Це стало чудовою нагодою для знайомства з видатними науковцями у сфері книгознавства, бібліотекознавства, інформаційної справи – О. С. Онищенком, Р. І. Павленко, Т. В. Добко та ін.

У виступах О. С. Онищенка (радник Президії Національної академії наук України, акад. НАН України), В. І. Попика (ген. дир. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, д-р іст. наук, чл.-кор. НАН України), Гудаускаса Реналдаса (ген. дир. Національної бібліотеки Литви імені Мартінаса Мажвідаса, д-р соц. наук, проф.), Т. І. Вилегжаніної (ген. дир. Національної парламентської бібліотеки України, заслужений працівник культури України), О. В. Керзюк (куратор відділу європейських студій Британської Бібліотеки (Лондон, Велика Британія)), Л. Д. Березівської (директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, д-р пед. наук, проф.) було висвітлено різні аспекти проблеми формування національного інформаційного простору та ролі бібліотек в ньому. Зокрема, у доповіді Гудаускаса Реналдаса було зроблено висновок, що сучасні бібліотеки мають стати центром:

  • консультування з правових питань;
  • командним партнером в навчальному просторі;
  • дослідниками і менеджерами інформаційних потреб користувачів та пропозицій виробників інформації;
  • системними розбудовниками та організаційними дизайнерами власного простору;
  • контент-виробниками та розповсюджувачами;
  • спільними творцями та учасниками веб-мережі.

Виконання такого спектру завдань вимагає набуття бібліотечними фахівцями нових відповідних XXI ст. компетенцій.

 

          Ганна Падалка,

магістр спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,

Інститут журналістики, Університет Грінченкa

Участь студентів у М...
Участь студентів у Міжнародній науковій конференції
Участь студентів у М...
Участь студентів у Міжнародній науковій конференції
Участь студентів у М...
Участь студентів у Міжнародній науковій конференції
Участь студентів у М...
Участь студентів у Міжнародній науковій конференції
Участь студентів у М...
Участь студентів у Міжнародній науковій конференції

Інститут у соціальних мережах