Обговорення змін до освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи

opp ibab 108 травня 2020 р. кафедрою бібліотекознавства та інформології було проведено дистанційну зустріч групи розробників ОПП 029.00.02 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти із представниками роботодавців.

Зустріч відбувалася на платформі Google meet, усі учасники погодилися із записом наради. До обговорення приєдналися такі визнані фахівці бібліотечно-інформаційної справи: Бруй О.М., кандидат наук із соціальних комунікацій, директор Наукової бібліотеки КПІ імені Ігоря Сікорського, Президент Української бібліотечної асоціації (установа-представник Ради роботодавців ІЖ); Романюк О.І., директор Публічної бібліотеки імені Лесі Українки міста Києва, член Ради роботодавців ІЖ; Половінчак Ю.М., доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, директор Національної юридичної бібліотеки, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського; Кириленко О.Г., кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого; Опришко Т.С., кандидат наук із соціальних комунікацій, директор Бібліотеки Університету Грінченка; Копанєва В.О., кандидат історичних наук, директор Бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; Зуєва С.О., заступник директора Наукової бібліотеки КПІ імені Ігоря Сікорського, член Ради роботодавців ІЖ. 

Інститут журналістики і кафедру представляли: Росінська О.А., заступник директора Інституту журналістики з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат філологічних наук, доцент; Воскобойнікова-Гузєва О.В., завідувач кафедри, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник; Терещенко Н.М., доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент; Макарова М. В., доцент кафедри, кандидат культурології; Стамбол І.І., доцент кафедри, кандидат історичних наук; Сошинська В. Є., доцент кафедри, кандидат наук з соціальних комунікацій; Поліщук Т. І., старший викладач кафедри.

 Учасникам наради було представлено зміни до ОПП бакалаврів, які  зумовлені приведенням у відповідність до прийнятого Стандарту зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа для першого (бакалаврського) рівня, введений в дію Наказом Міністерства науки і освіти України від 12.12.2018 р., № 1378 (редакційні зміни) та необхідністю розширення аналітичної компетентності майбутніх фахівців спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа та компетентності інформаційно-комунікаційної роботи в медіапросторі (зміни у переліку дисциплін).

Зміни до ОПП другого (магістерського) рівнів вищої освіти зумовлені необхідністю розширення  компетентностей майбутніх фахівців спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа в контексті сучасних цифрових технологій. Потреба в опануванні вказаними технологіями була виявлена при аналізі відповідних наукових публікацій, консультацій з роботодавцями в різних сферах інформаційної, культурної та освітньої діяльності, групою розробників враховано світовий досвід цифровізації наукового, освітнього та культурного простору, новітні тенденції у реалізації загальнонаціональних проєктів з цифрової трансформації України, а також потреби громади і влади Києва у розвитку ефективної інформаційної інфраструктури  міста.

Ці зміни стосуються введення додаткового блоку вибіркових дисциплін «Цифрова культура», орієнтованих на засвоєння магістрами сучасних цифрових технологій у галузі освіти, науки і бізнесу. Не підлягали перегляду мета, характеристика освітньої програми, методики викладання і оцінювання, програмні компетентності і програмні результати навчання.

Під час обговорення запланованих змін розробники отримали важливі поради та пропозиції від представників роботодавців, зокрема в частині посилення уваги до формування аналітичних навичок бакалаврів, запровадження окремої дисципліни з інформаційної безпеки (кібербезпеки) для підготовки магістрів, схвальну оцінку представлення тем з академічної доброчесності в межах дисциплін обох ОПП.

З особливою приємністю представники кафедри почули подяку від керівників установ, де працюють випускники Університету Грінченка спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, це – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Наукова бібліотека КПІ імені Ігоря Сікорського, Публічна бібліотека імені Лесі Українки міста Києва,  Бібліотека Університету Грінченка, за якісну та сучасну підготовку спеціалістів.

Кафедра бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Університету Грінченка висловлює надзвичайну подяку представникам роботодавцям за їхню підтримку, поради та час, який вони приділили цьому питанню!

 

Олена Воскобойнікова-Гузєва

Обговорення змін до ...
Обговорення змін до освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Обговорення змін до ...
Обговорення змін до освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Обговорення змін до ...
Обговорення змін до освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Обговорення змін до ...
Обговорення змін до освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Обговорення змін до ...
Обговорення змін до освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Інститут у соціальних мережах