Зустріч роботодавців, випускників і студентів на засіданні кафедри бібліотекознавства та інформології

seminar praktykum 128 грудня 2020 р. відбулося розширене засідання кафедри бібліотекознавства та інформології, на яке були запрошені представники роботодавців, які активно співпрацюють з Університетом і кафедрою, представники випускників спеціальності та здобувачів освіти. 

seminar praktykum 2До зустрічі з науково-педагогічними працівниками кафедри долучилися: член ради роботодавців Інституту журналістики, голова Екзаменаційної комісії для спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – О. О. Сербін, доктор наук із соціальних комунікацій, с.н.с, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка, представник роботодавців Екзаменаційної комісії – С. І. Барабаш, кандидат наук із соціальних комунікацій, учений секретар Науково-технічної бібліотеки імені Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»; випускниці освітніх програм бакалаврського і магістерського рівня – М. Г. Боклан і А. В. Литвинова, здобувачі освітнього рівня бакалавр – М. Зуєва та В. Сябрук.

Одним з ключових питань засідання було оновлення освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», заплановане на перше півріччя 2021 р. Члени робочої групи з оновлення освітньої програми – доценти В.Є. Сошинська і Н.М. Терещенко повідомили присутнім, що проєкт змін до програми разом із графіком обговорення змін із різними групами стейкхолдерів представлений на сайті Інституту журналістики у розділі «Обговорення освітніх програм» (https://ij.kubg.edu.ua/informatsiya/obhovorennia-osvitnikh-prohram.html). Керівник робочої групи – завідувач кафедри О.В. Воскобойнікова-Гузєва розповіла про перші результати онлайн-анкетування роботодавців, які продемонстрували високий рівень задоволеності практиків тими знаннями і навичками, що демонструють здобувачі освіти під час проходження практики та рівнем спеціальних компетентностей випускників ОП бакалавра. Вже 10 інформаційних установ пройшли анкетування, надано конкретні пропозиції щодо включення певних освітніх компонент у навчальний план.

2812 kafedra 3О.О. Сербін і С.І. Барабаш підтвердили позитивне враження від рівня підготовки здобувачів на ОП, засвідчили зацікавленість у подальшому працевлаштуванні випускників програми. 

Здобувачі ОП М. Зуєва та В. Сябрук представили перші враження від реалізації нової програми практики, яка охоплює майже увесь 4 курс, на момент засідання студенти вже пройшли три бази практики – публічну бібліотеку, архівну установу та завершували практику в бібліотеці ЗВО.

Випускниці спеціальності М. Г. Боклан та А. В. Литвинова підтвердили готовність долучитися до роботи над змінами в ОП, зокрема в частині аналізу результатів анкетування випускників.

Кафедра бібліотекознавства та інформології щиро дякує колегам і студентам за конструктивну розмову та співробітництво! І бажає гарного настрою, натхнення і здоров’я у 2021 році!  

Інститут у соціальних мережах