Наукові розвідки магістрантів

2104 iba 321 квітня 2021 р. відбулося відкриття VI Всеукраїнської наукової-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи». Організатор заходу - Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.  До роботи конференції долучилися більше 40 учасників: доктори і кандидати наук, викладачі закладів вищої освіти, студенти та молоді науковці з Києва, Маріуполя, Вінниці, Кременчука, Острога, Полтавщини.  

Київський університет імені Бориса Грінченка представляли студентки-магістранки спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» - Дмитренко Тетяна, Савіна Вероніка, Кравчук Олександра, Шкляр Вікторія. Науковими керівниками досліджень грінченківців стали доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий  співробітник, завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Воскобойнікова-Гузєва О. В.,  кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології Сошинська В. Є., старший викладач кафедри бібліотекознавства та інформології Поліщук Т. І.

Серед доповідачів були не лише студенти, але й досвідчені науковці –  Герчанівська П.Е., завідувач кафедри культурології та інформаційних комунікацій НАКККіМ, доктор культурології, професор, Збанацька О.М., професор кафедри культурології та інформаційних  комунікацій НАКККіМ, доктор наук з соціальних комунікацій, доцент Добровольска В.В., доцент кафедри культурології та інформаційних  комунікацій НАКККіМ, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, Загуменна В.В., професор кафедри культурології та інформаційних  комунікацій НАКККіМ, кандидат педагогічних наук, професор, Хіміч Я.О., доцент кафедри культурології та інформаційних комунікацій.

У програмі конференції багатоаспектно представлено напрями розвитку та виклики для інформаційної, бібліотечної та архівної справи, документознавства, управління персоналом, багато уваги приділено розвитку бібліотек в період пандемії.

Доповіді та виступи учасників конференції були присвячені світовим бібліотечним трендам, історії, новітнім технологіям бібліотек, це електронні каталоги, веб-сайти, соціальні мережі. Також окрему увагу було приділено організації менеджменту кадрів у бібліотеках, трансформації бібліотек у період інформатизації, технологіям та процедурам оцифровування документів, різним форматам електронної книги. Молоді науковці зосередилися на питаннях інтернет- та соціальних медіа, дистанційного інформаційного обслуговування, електронного документообігу, складових геодезичної документації, соціальних проєктах бібліотек тощо.

За матеріалами конференції буде підготовлено електронне видання.

Бажаємо молодим дослідникам подальших успіхів у науковій діяльності та нових відкриттів!

 

Вікторія Шкляр, магістрантка спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Наукові розвідки маг...
Наукові розвідки магістрантів
Наукові розвідки маг...
Наукові розвідки магістрантів
Наукові розвідки маг...
Наукові розвідки магістрантів
Наукові розвідки маг...
Наукові розвідки магістрантів
Наукові розвідки маг...
Наукові розвідки магістрантів
Наукові розвідки маг...
Наукові розвідки магістрантів

Інститут у соціальних мережах